Giải pháp

Hà Nội yêu cầu rà soát quy trình đấu giá 3 mỏ cát

Môi trường

UBND thành phố Hà Nội giao các sở ngành cùng Công an thành phố rà soát quá trình khảo sát, đánh giá trữ lượng, lập hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát có giá cao gấp trăm lần khởi điểm.

Tăng cường quản lý thực hiện đấu giá quyền cấp quyền khai thác khoáng sản

Môi trường

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1087/2023 về việc tăng cường quản lý thực hiện đấu giá quyền cấp quyền khai thác khoáng sản, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.