Vusta News

Chủ tịch Phan Xuân Dũng: “Nhà KH VUSTA tự hào khi được giao nhiệm vụ khó”

Vusta News

"Chúng tôi - những nhà khoa học của VUSTA - rất tự hào khi được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giao những nhiệm vụ rất khó, những nhiệm vụ của đất nước, của dân tộc", Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Nâng cao công tác phối hợp, hỗ trợ giữa VUSTA và các hội thành viên

Vusta News

Ngày 17/11, tại tỉnh Thanh Hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) tổ chức hội nghị Công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa Liên hiệp Hội và các hội thành viên.