Vusta News

Chủ tịch Phan Xuân Dũng: Phát huy vai trò của VUSTA trong tình hình mới

  • Tác giả : H.T
“Trong năm 2023, Liên hiệp các HKHVKT Việt Nam đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, đồng thời củng cố và phát triển hệ thống tổ chức”, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA, nói.

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 8 (khóa VIII). Đồng chí Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA; Đồng chí Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch VUSTA; Đồng chí Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch VUSTA; Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến - Tổng Thư ký VUSTA tham dự hội nghị.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA, phát biểu tại hội nghị.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA, cho biết, trong năm 2023, Đảng đoàn đã chỉ đạo Đoàn Chủ tịch và phối hợp Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; tổ chức làm việc có sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban, Bộ, ngành Trung ương để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo, thống nhất biện pháp, cách thức phối hợp công tác, nhằm triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, đồng thời củng cố, phát triển hệ thống tổ chức.

Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến - Tổng Thư ký VUSTA - cho hay, công tác chính trị, tư tưởng, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam quan tâm, triển khai thường xuyên, kịp thời.

Liên hiệp Hội Việt Nam đã chủ động, tích cực tổ chức đoàn công tác của Đảng đoàn làm việc với các tỉnh ủy, thành ủy theo Quyết định số 48-QĐ/TW ngày 7/11/2011 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng có liên quan nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để Liên hiệp Hội địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc chú trọng thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và Bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã tăng sự kết nối, tạo thêm điều kiện, hành lang pháp lý để các hội thành viên và đơn vị trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Liên hiệp Hội Việt Nam đã rà soát, bổ sung, ban hành nhiều quy chế, quy định đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và yêu cầu phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam trong tình hình mới.

Các cụm, khối thi đua đã hoạt động tích cực, dần có chiều sâu, tạo thêm năng lượng tích cực, là phương thức hoạt động mới, sáng tạo của VUSTA. Một số Hội ngành toàn quốc đổi mới nhiều hoạt động, tạo ra kết quả đáng khích lệ cho tổ chức như: Hội Vật lý Việt Nam lần đầu tổ chức Ngày Vật lý Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam ra mắt cuốn sách từ điển bách khoa Y học Việt Nam lần đầu tiên tại Việt Nam…

Tuy nhiên, theo Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến, hoạt động của hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vẫn còn khó khăn như một số văn bản của Đảng mới ban hành, tuy xác định rõ hơn vị trí của Liên hiệp Hội Việt Nam trong hệ thống chính trị, nhưng vị thế bị giảm so với trước. Điều này tạo ra tâm tư trong cán bộ, công chức và người lao động, đặc biệt là ở Liên hiệp Hội địa phương.

Nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng về xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức và Liên hiệp Hội Việt Nam chưa thể chế hóa kịp thời, còn thiếu văn bản hướng dẫn của Trung ương đối với việc hoàn thiện bộ máy, tổ chức và hoạt động của VUSTA.

Các đồng chí Ủy viên Hội đồng Trung ương, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII mới được bầu bổ sung.

Các đồng chí Ủy viên Hội đồng Trung ương, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII mới được bầu bổ sung.

Theo báo cáo kết quả công tác kiểm tra năm 2023, nhiệm vụ công tác năm 2024, đồng chí Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch VUSTA - khẳng định, các hội thành viên đều chấp hành tốt nghị quyết đại hội, điều lệ và quy chế hoạt động hội. Sự năng động, sáng tạo, tâm huyết, cố gắng nỗ lực của các Ban Kiểm tra đã góp phần cho công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Công tác kiểm tra được chú trọng, nhất là việc chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra từ đầu năm 2023. Hoạt động kiểm tra giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, bài bản, có chất lượng đã phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch một cách hiệu quả.

Trình bày Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về kiện toàn nhân sự Hội đồng Trung ương, đồng chí Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch VUSTA - thông tin, Hội đồng Trung ương hiện có 193 ủy viên, trong đó 1 ủy viên đang đình chỉ tư cách Ủy viên Hội đồng Trung ương. Đoàn chủ tịch gồm 24 ủy viên. Ủy ban kiểm tra có 8 ủy viên.

Các đại biểu cũng nhất trí miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Trung ương đối với 3 đồng chí; miễn nhiệm Ủy viên Đoàn chủ tịch 1 đồng chí; bầu bổ sung nhân sự vào Hội đồng Trung ương 3 đồng chí; bầu bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch 1 đồng chí.

H.T