Thế giới

Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) phá sản: Bong bóng startup có nổ?

  • Tác giả : Chiêu Bao Công
Sự thất bại của Ngân hàng Thung lũng Silicon (Silicon Valley Bank – SVB), với tư cách là một người chơi quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp, có thể gây ra hiệu ứng domino, gây ra hậu quả đáng kể cho cộng đồng khởi nghiệp rộng lớn hơn.

Sự thất bại của Ngân hàng Thung lũng Silicon (Silicon Valley BankSVB), với tư cách là một người chơi quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp, có thể gây ra hiệu ứng domino gây ra hậu quả đáng kể cho cộng đồng khởi nghiệp rộng lớn hơn.

Với khoảng 209 tỷ USD tài sản, SVB đã trở thành ngân hàng phá sản lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ. (Ảnh: Bloomberg).

Với khoảng 209 tỷ USD tài sản, SVB đã trở thành ngân hàng phá sản lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ. (Ảnh: Bloomberg).

Đầu tiên, sự thất bại của Ngân hàng Thung lũng Silicon có thể dẫn đến sự mất niềm tin vào hệ sinh thái khởi nghiệp. Các công ty khởi nghiệp đang cân nhắc tìm kiếm nguồn tài trợ có thể trở nên do dự khi làm như vậy và các nhà đầu tư có thể trở nên thận trọng hơn khi đầu tư vào hệ sinh thái khởi nghiệp. Điều này có thể dẫn đến việc thu hẹp nguồn tài trợ và làm chậm lại tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp mới.

Thứ hai, việc mất vốn và niềm tin vào hệ sinh thái khởi nghiệp có thể dẫn đến giảm số lượng các công ty khởi nghiệp mới được thành lập. Điều này có thể dẫn đến sự suy giảm trong đổi mới và tạo việc làm, có thể có tác động tiêu cực đến nền kinh tế rộng lớn hơn.

Thứ ba, sự thất bại của Ngân hàng Thung lũng Silicon cũng có thể gây ra làn sóng thất bại thứ cấp khi các tổ chức tài chính và công ty khởi nghiệp khác có quan hệ với Ngân hàng Thung lũng Silicon cũng bị ảnh hưởng.

Ví dụ: Nếu các công ty khởi nghiệp đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thung lũng Silicon không thể trả các khoản vay của họ, điều đó có thể dẫn đến một làn sóng vỡ nợ có thể ảnh hưởng đến các tổ chức tài chính khác.

Thứ tư, sự thất bại của Ngân hàng Thung lũng Silicon cũng có thể ảnh hưởng đến môi trường pháp lý cho các công ty khởi nghiệp. Các cơ quan quản lý có thể trở nên thận trọng hơn trong việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, điều này có thể dẫn đến việc tăng cường giám sát theo quy định và tạo ra một môi trường thách thức hơn cho các công ty khởi nghiệp hoạt động.

Nhìn chung, sự thất bại của Ngân hàng Thung lũng Silicon có thể gây ra hiệu ứng domino đáng kể, có thể tác động đến hệ sinh thái khởi nghiệp và nền kinh tế rộng lớn hơn theo nhiều cách khác nhau.

Điều quan trọng là phải thực hiện các bước để ngăn chặn sự thất bại như vậy xảy ra và để đảm bảo rằng hệ sinh thái khởi nghiệp vẫn mạnh mẽ và kiên cường.

Chiêu Bao Công