Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Đầu tư LDG bị phạt 130 triệu đồng

KINH TẾ

Công ty cổ phần Đầu tư LDG vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt 130 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn và không đầy đủ nội dung theo quy định.

Giám đốc tài chính VNDirect bán hết cổ phiếu trước khi bị miễn nhiệm

Doanh nghiệp

HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (VND) vừa có quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính, người đại diện theo pháp luật đối với bà Vũ Nam Hương từ ngày 28/11.