Doanh nghiệp

Dầu khí Nghệ An bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

  • Tác giả : Minh Châu (T/H)
Theo BCTC 2023 Dầu khí Nghệ An có nợ phải trả đã gấp 3 lần vốn chủ sở hữu, khiến Kiểm toán nhận định nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty này.

Cụ thể, Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã có báo cáo kiểm toán độc lập đối với Công ty đầu tư và thương mại Dầu khí Nghệ An (Dầu khí Nghệ An) năm 2023, tuy nhiên, công ty kiểm toán này tiếp tục từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2023 của Dầu khí Nghệ An. Trước đó vào năm 2022, Dầu khí Nghệ An cũng đã bị AASC từ chối ý kiến báo cáo tài chính.

Lý do được AASC đưa ra là năm 2022 là do tồn tại các sai sót trong báo cáo tài chính, và hạn chế về bằng chứng kiểm toán mang tính lan tỏa. Tại cuộc kiểm toán năm 2023, hãng tiếp tục không thể thu thập được các bằng chứng bổ sung liên quan đến việc từ chối đưa ra ý kiến trong năm trước.

Các nội dung kiểm toán mà AASC không thu thập được bằng chứng dù đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết như: Dầu khí Nghệ An không tiến hành kiểm kê đối với số dư tiền mặt tại các xí nghiệp, hàng tồn kho, tài sản cố định và bất động sản đầu tư tại thời điểm 31/12/2023.

Dầu khí Nghệ An giải trình

Dầu khí Nghệ An giải trình

Theo đó, ngày 31/12/2023, Dầu khí Nghệ An chưa thực hiện đánh giá lại dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ tồn đọng, khiến kiểm toán không đánh giá được giá trị dự phòng nợ phải thu cần trích lập; đặc biệt là khoản phải thu tạm ứng và ứng vốn thi công công trình hơn 34,7 tỷ đồng.

Tại Dự án Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, phần giá trị đầu tư phân bổ cho tầng 15 đến tầng 22 trình bày tại mục hàng tồn kho trong báo cáo tài chính là 72,56 tỷ đồng; phân bổ cho tầng 10 (đang cho thuê) mục bất động sản đầu tư với nguyên giá 8,98 tỷ đồng. Tuy nhiên hãng kiểm toán đã không thể thu thập bằng chứng để đánh giá các khoản mục vừa nêu.

Tại Dự án Khu đô thị Hưng Lộc, số tiền Dầu khí Nghệ An nhận được từ việc thu tiền khách hàng theo tiến độ là hơn 130 tỷ đồng. Năm 2022, Công ty ghi nhận giảm doanh thu bất động sản với giá trị 24,6 tỷ đồng. Công ty không tách riêng hoạt động kinh doanh bất động sản với hoạt động khác, chưa ghi nhận đầy đủ chi phí bán hàng phải phân chia cho đối tác kinh doanh là Công ty Landcom. Hãng kiểm toán cho hay chưa thu thập được bằng chứng về các khoản mục tại dự án này.

Ngoài ra, tại ngày 31/12/2023, Dầu khí Nghệ An đang lỗ lũy kế hơn 122 tỷ đồng. Công ty cũng chưa có kế hoạch trả các khoản nợ đến hạn. Kiểm toán nhận định, những sự kiện này cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn, dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Sau khi có báo cáo của kiểm toán, ông Trần Lương Sơn - Tổng Giám đốc Dầu khí Nghệ An - đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội giải trình vấn đề liên quan.

Theo giải trình, Công ty đang phải gánh chịu những khoản chi phí lớn như lãi vay cao khiến chi phí lãi vay phát sinh lớn. Bên cạnh đó, Công ty đã trích lập dự phòng công nợ phải thu do đó làm chi phí các năm này tăng cao, kéo theo lợi nhuận sau thuế thấp.

Cụ thể, năm 2023 doanh thu Dầu khí Nghệ An tăng thêm gần 33 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy vậy giá vốn bán hàng tăng hơn 28 tỷ đồng, các chi phí khác đồng loạt tăng khiến lợi nhuận sau thuế giảm mạnh so với 2022.

Tuy doanh thu tăng nhưng kéo theo đó chi phí nhiều, lãi vay cao, mặt bằng kinh doanh không khai thác hết nên công ty đang thua lỗ , nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn. Đây cũng là lý do đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến và nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Về phương án khắc phục, Dầu khí Nghệ An khẳng định sẽ duy trì sản xuất kinh doanh, thúc đẩy bán hàng để tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Bên cạnh đó, Công ty đang triển khai thủ tục để xin một số dự án mới, triển khai thu hồi công nợ.

Đến 31/12/2023, nợ phải trả của Dầu khí Nghệ An ở mức 154,3 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần vốn chủ sở hữu và chủ yếu tập trung trong ngắn hạn.

Minh Châu (T/H)