Môi trường

Vi phạm môi trường, Công ty điện Bình Thủy Lâm Đồng bị phạt 300 triệu đồng

  • Tác giả : Đinh Thanh
Công ty Cổ phần điện Bình Thủy Lâm Đồng đã khi triển khai xây dựng và đưa vào vận hành Nhà máy thủy điện Đại Bình khi chưa có giấy phép môi trường.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần điện Bình Thủy Lâm Đồng do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần điện Bình Thủy Lâm Đồng đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi triển khai xây dựng và đưa vào vận hành Nhà máy thủy điện Đại Bình mà không có giấy phép môi trường. Hành vi vi phạm quy định tại Điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định số 45/2022 ngày 07/07/2023 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Vi phạm môi trường, Công ty điện Bình Thủy Lâm Đồng bị phạt 300 triệu đồng.

Vi phạm môi trường, Công ty điện Bình Thủy Lâm Đồng bị phạt 300 triệu đồng.

Công ty Cổ phần điện Bình Thủy Lâm Đồng đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chín, đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm, tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại.

Do đó, Công ty bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 300 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày ban hành Quyết định xử phạt.

Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần điện Bình Thủy Lâm Đồng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27/07/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần điện Bình Thủy Lâm Đồng vì hành vi chiếm dụng đất công và đất trồng cây lâu năm trong quá trình xây dựng Nhà máy thủy điện Đại Bình.

Thời điểm đó, Công ty Cổ phần điện Bình Thủy Lâm Đồng đã thực hiện các hành vi chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn với diện tích trên 1.263 m2 dất do UBND xã Tân Lạc, Huyện Bảo Lâm quản lý, thời điểm tác động vào đất là đầu tháng 03/2023.

Ngoài ra, Công ty cũng chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn với diện tích trên 94.100m2 đất trồng cây lâu năm của các hộ gia đình, cá nhân. Mặc dù giữa công ty và các hộ này đã có sự thỏa thuận đền bù nhưng chưa đúng quy định.

Với các hành vi trên Công ty Cổ phần điện Bình Thủy Lâm Đồng bị xử phạt 110 triệu đồng.

Đến nay, UBND TP Bảo Lộc và UBND huyện Bảo Lâm đã ban hành quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân nói trên.

Đinh Thanh