Pháp luật

Công ty TNHH Môi trường Sông Công bị đề nghị phạt 300 triệu đồng

  • Tác giả : Giang Thu (T/H)
Với hành vi xả khí thải vượt quy chuẩn, Công ty TNHH Môi trường Sông Công bị Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Thái Nguyên xử phạt 300 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng.

Ngày 14/6, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Thái Nguyên đã có văn bản thông tin kết quả đánh giá chất lượng khí thải và đề nghị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Môi trường Sông Công.

Xả khí thải vượt chuẩn, Cty TNHH Môi trường Sông Công bị phạt 300 triệu đồng

Xả khí thải vượt chuẩn, Cty TNHH Môi trường Sông Công bị phạt 300 triệu đồng

Theo đó, trong các ngày 15/5 và 28/5, cơ quan này đã phối hợp với UBND TP Sông Công, UBND xã Bá Xuyên (TP Sông Công) lấy mẫu khí thải của 2 lò đốt chất thải công nghiệp và lò sấy bùn để đánh giá hiệu quả xử lý.

Kết quả phân tích mẫu khí thải ống khói cho thấy, trong khí thải sau xử lý của lò sấy bùn có thông số bụi tổng (454mg/Nm³) vượt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp đối với các chất vô cơ, vi phạm quy định Luật Bảo vệ môi trường; quy định xử lý tại điểm h khoản 4 Điều 20 Nghị định số 45/2022/NÐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Sở TN&MT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Môi trường Sông Công.

Văn bản thông tin kết quả đánh giá chất lượng khí thải và đề nghị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Môi trường Sông Công. Ảnh Tiền Phong

Văn bản thông tin kết quả đánh giá chất lượng khí thải và đề nghị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Môi trường Sông Công. Ảnh Tiền Phong

Cụ thể, hành vi thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 2 lần đến dưới 3 lần (kết quả lấy mẫu và phân tích đánh giá chất lượng khí thải lò sấy bùn theo chế độ đột xuất trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 30.000 m²/giờ đến dưới 35.000 m²/giờ). Theo đó, vào hồi 15h20 phút, ngày 15/5 tại ống khói lò sấy bùn Khu liên hợp xử lý chất thải Sông Công của Công ty TNHH Môi trường Sông Công (vị trí xả thải có toạ độ: 105°58'07,0"-21°30'52.9") đã thải bụi, khí thải ra môi trường có chỉ tiêu bụi tổng là 454 mg/Nm3 vượt 2,8375 lần so với QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với các chất vô cơ (cột B), áp dụng Kp = 0,8, Kv = 1, trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 30.000 m²/giờ đến dưới 35.000 m/giờ.

Theo quy định tại điểm h khoản 4 Điều 20 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phạt tiền công ty này 300.000.000 đồng. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường (lò sấy bùn) 4,5 tháng. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên cũng đánh giá, Công ty TNHH Môi trường Sông Công đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính, tích cực, chủ động thực hiện cải tạo hệ thống xử lý khí thải.

Khu liên hiệp xử lý chất thải Sông Công (xóm Tân Mỹ 2, xã Tân Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) có diện tích hơn 26,5 ha, công suất thiết kế trên 3.500 tấn/ngày do Công ty TNHH Môi trường Sông Công trực tiếp quản lý vận hành. Đây là doanh nghiệp xử lý, tái chế rác thải trên địa bàn TP Sông Công và các huyện, thành phố của tỉnh Thái Nguyên.

Giang Thu (T/H)