Môi trường

Công ty May Vietdaz bị xử phạt 310 triệu đồng vì sai phạm đất đai

  • Tác giả : Đinh Thanh
Công ty May Vietdaz đã có hành vi chiếm đất nông nghiệp với diện tích 31.247m2 và chiếm đất phi nông nghiệp với diện tích 2.608m2.

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần May Vietdaz (Công ty May Vietdaz) 310 triệu đồng vì đã chiếm đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp tại thôn 2B, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống.

Công ty May Vietdaz bị xử phạt 310 triệu đồng vì sai phạm đất đai.

Công ty May Vietdaz bị xử phạt 310 triệu đồng vì sai phạm đất đai.

Công ty May Vietdaz có trụ sở tại thôn 2B, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, do ông Lê Đắc Lực làm Giám đốc, hoạt động ở lĩnh vực may xuất khẩu.

Công ty đã có hành vi chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn với diện tích 31.247,1m2, theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 14 Nghị định số 91/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, mức phạt tiền là 170 triệu đồng.

Với hành vi chiếm đất phi nông nghiệp với diện tích 2.608,9m2 theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 14 Nghị định số 91/2019 của Chính phủ, công ty bị phạt tiền là 140 triệu đồng.

Như vậy, Công ty May Vietdaz đã bị xử phạt hành chính tổng cộng số tiền là 310 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, Công ty May Vietdaz phải thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật đối với trường hợp sử dụng đất khi chưa thực hiện xong thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Công ty May Vietdaz phải nộp vào tài khoản thu ngân sách tại Kho bạc Nhà nước huyện Nông Cống trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Quá thời hạn, nếu Công ty May Vietdaz chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp, theo quy định tại Thông tư số 18/2023 ngày 21/3/2023 của Bộ Tài chính.

Đinh Thanh