Môi trường

Công ty Thắng Lợi bị phạt 667 triệu đồng vì khai thác khoáng sản trái phép

  • Tác giả : Đinh Thanh
Với hành vi vi phạm ở mỏ đá Mèo Gù, xã Phúc Khánh, Yên Lập, Phú Thọ, Công ty TNHH Thắng Lợi đã bị UBND tỉnh Phú Thọ ra quyết định xử phạt với số tiền 667 triệu đồng.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định số 1994/2023 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Thắng Lợi tại mỏ đá Mèo Gù, xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập với 6 hành vi.

Hành vi 1: Công ty không xác định được vị trí các mốc đã giao; không cung cấp được biên bản giao mốc và hồ sơ mốc giới cho đoàn kiểm tra. Áp dụng phạt tiền mức trung bình là 7 triệu đồng.

UBND tỉnh Hoà Bình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Thắng Lợi tại mỏ đá Mèo Gù, xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập. (Ảnh minh hoạ)

UBND tỉnh Hoà Bình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Thắng Lợi tại mỏ đá Mèo Gù, xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập. (Ảnh minh hoạ)

Hành vi 2: Công ty khai thác không đúng theo hồ sơ thiết kế mỏ đã được Sở Xây dựng, Sở Công thương thẩm định, áp dụng mức phạt tiền 80 triệu đồng.

Hành vi 3: Công ty không lập bản đồ hiện trạng khu vực khai thác, mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, áp dụng mức phạt tiền 120 triệu đồng.

Hành vi 4: Công ty không lập báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản khu vực được phép khai thác gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường; không lập sổ sách, chứng từ, văn bản có liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm, áp dụng mức phạt tiền 120 triệu đồng.

Hành vi 5: Công ty đã khai thác vượt công suất được phép khai thác 122.574,5 m3 (tương đương 24,51%). Áp dụng mức phạt tiền 170 triệu đồng.

Hành vi 6: Công ty đã khai thác vượt ranh giới khu vực được phép khai thác 8.221,7 m2. Áp dụng mức phạt tiền 170 triệu đồng.

Tổng mức phạt tiền 6 hành vi vi phạm là 667 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính Công ty TNHH Thắng Lợi buộc phải thực hiện các biện pháp cải tạo các công trình bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật do hành vi khai thác vượt công suất gây ra. Đồng thời, thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn.

Thời hạn khắc phụ hậu quả là 45 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Thêm nữa, Công ty TNHH Thắng Lợi phải nộp lại số lợi bất hợp pháp (thu được từ việc khai thác 259.005 m3 đá làm vật liệu xây dựng thông thường) do thực hiện vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác vượt ra ngoài ranh giới quy định. Do đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính chưa đủ cơ sở để xác định số lợi bất hợp pháp (chưa đủ cơ sở xác định chi phí của doanh nghiệp để tổ chức khai thác 259.005 m3 đá làm vật liệu xây dựng thông thường).

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành xác định số lợi bất hợp pháp và lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (nộp lại số lợi bất hợp pháp) đối với Công ty TNHH Thắng Lợi theo quy định.

Không chỉ vậy, Công ty TNHH Thắng Lợi bị buộc chi trả kinh phí trưng cầu đo đạc cho Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường. Mọi chi phí tổ chức biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty TNHH Thắng Lợi chi trả.

Công ty TNHH Thắng Lợi phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Thắng Lợi không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Đinh Thanh