Trong nước

Đắk Nông: Khánh thành tượng đài người anh hùng dân tộc N’Trang Lơng

  • Tác giả : tuấn sơn
Tượng đài người anh hùng dân tộc N’Trang Lơng - biểu tượng cho ý chí, tinh thần quật cường của các dân tộc Tây Nguyên vừa được khánh thành tại TP. Gia Nghĩa trong dịp kỷ niệm 110 năm khởi nghĩa "Phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng" (1912-2022).
Tượng đài người anh hùng dân tộc N’Trang Lơng tại Thành phố Gia Nghĩa.
Tượng đài người anh hùng dân tộc N’Trang Lơng tại Thành phố Gia Nghĩa.

Tham dự có ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông; ông Lê Diễn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông; ông Phan Tuấn Pha, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông; Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông; ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông; ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; ông Điểu Xuân Hùng, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông; ông Lê Trọng Yên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Trưởng Ban Tổ chức...

Đắk Nông: Khánh thành tượng đài người anh hùng dân tộc N’Trang Lơng
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 110 năm phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng và khánh thành tượng đài người anh hùng dân tộc N’Trang Lơng.

Phong trào Khởi nghĩa N’Trang Lơng (1912-1936) đã thể hiện rõ tinh thần chiến đấu kiên cường và anh dũng của N’Trang Lơng cùng nghĩa quân, đây là phong trào đấu tranh tự phát chống Pháp xâm lược của đồng bào các dân tộc ở Nam Tây Nguyên, do N’Trang Lơng lãnh đạo.

Đây là cuộc khởi nghĩa có phạm vi rộng nhất và mức độ quyết liệt nhất trên địa bàn Tây Nguyên kể từ khi Pháp xâm lược đến thời điểm đó, là ngọn cờ đầu chống Pháp ở Tây Nguyên.

Khởi nghĩa tuy thất bại nhưng lại có ý nghĩa lịch sử sâu sắc đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta.

Ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông phát biểu: Tượng đài người anh hùng dân tộc N’Trang Lơng là biểu tượng cho ý chí, tinh thần quật cường của các dân tộc Tây Nguyên. Đây sẽ là một địa chỉ đỏ để giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí tự hào dân tộc và truyền thống bất khuất của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên. Công trình cũng là một biểu tượng để quảng bá bản sắc văn hóa của các dân tộc trên cao nguyên M’Nông Đắk Nông, góp phần giới thiệu mảnh đất giàu tiềm năng khu vực Nam Tây Nguyên đến bạn bè trong và ngoài nước.

Đắk Nông: Khánh thành tượng đài người anh hùng dân tộc N’Trang Lơng
Tượng đài là biểu tượng cho ý chí, tinh thần quật cường của các dân tộc Tây Nguyên.

Năm 2022, tròn 110 năm phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng nổ ra, nhìn lại phong trào khởi nghĩa, càng thấy rõ hơn tầm vóc của anh hùng N’Trang Lơng và nghĩa quân. Đây là một trong những phong trào khởi nghĩa có ý nghĩa vô cùng to lớn, không chỉ đối với tỉnh Đắk Nông, với Việt Nam mà còn mang tầm vóc quốc tế; với vị trí là ngọn cờ chống Pháp tiêu biểu, trở thành biểu tượng, niềm tự hào ở Tây Nguyên, của dân tộc Việt Nam./.

tuấn sơn