Vusta News

25 năm xây dựng và phát triển LHH tỉnh Thái Bình đạt nhiều thành tựu

  • Tác giả : D.T
Ngày 7/6 vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình (Liên hiệp Hội tỉnh Thái Bình) đã tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (7/6/1999 – 7/6/2024) và gặp mặt đại biểu trí thức tiêu biểu tỉnh Thái Bình năm 2024.

TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã đến dự, phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Liên hiệp Hội tỉnh Thái Bình trong thời gian tới.

Tham dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và nguyên lãnh đạo Liên hiệp Hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các huyện, thành phố trực thuộc.

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước tiến quan trọng trong suốt 25 hình thành và phát triển của Liên hiệp Hội tỉnh Thái Bình. Theo Chủ tịch Phan Xuân Dũng, Liên hiệp Hội tỉnh Thái Bình là một trong số 63 hội thành viên địa phương của VUSTA, đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng phát triển và hội nhập; tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN, phát huy cao độ tinh thần lao động sáng tạo, đưa các hoạt động của đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh nhà từng bước phát triển và đạt được nhiều thành tựu.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng ghi nhận và biểu dương sự đóng góp lớn lao của các trí thức trong hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh Thái Bình. Trong thời gian qua, Liên hiệp Hội tỉnh Thái Bình luôn chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với củng cố, phát triển các tổ chức hội thành viên nhằm phát huy sức mạnh của khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong tình hình mới.

Công tác chuyên môn được tăng cường theo hướng không ngừng đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao chất lượng. Nổi bật nhất là công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, là hoạt động quan trọng hàng đầu của Liên hiệp Hội, là kênh thông tin tin cậy của lãnh đạo tỉnh trong hoạch định phương hướng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng trao tặng Liên hiệp Hội tỉnh Cờ thi đua xuất sắc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2023

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng trao tặng Liên hiệp Hội tỉnh Cờ thi đua xuất sắc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2023

Những trí thức KH&CN tiêu biểu của Liên hiệp Hội tỉnh Thái Bình đã có nhiều đóng góp trí tuệ, công sức và hết sức trách nhiệm cho sáng tạo khoa học, kỹ thuật, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KH&CN vào đời sống nhân dân.

“Có thể khẳng định quá trình xây dựng, hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Thái Bình trong 25 năm qua là chặng đường nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, từng bước vươn lên của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để xây dựng, phát triển từ ngày đầu sơ khai, vất vả tiến lên theo tiến trình hội nhập phát triển, luôn gắn liền với sự lớn mạnh, phát triển của tỉnh và của hệ thống VUSTA. Những thành tựu rất đáng tự hào của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Bình là không thể tách rời với những đóng góp lớn lao của trí thức trong tỉnh, của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Thái Bình”, Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch Phan Xuân Dũng cho rằng, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ khoa học và kỹ thuật (KH&KT), có các chuyên gia đầu ngành thì ở đâu cũng thiếu, đâu cũng cần. Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch VUSTA mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các cấp, các ngành của tỉnh Thái Bình quan tâm hơn đến đội ngũ trí thức tỉnh nhà, có những chính sách mới phù hợp, đáp ứng được yêu cầu phát triển đội ngũ trí thức nói chung, đội ngũ trí thức KH&CN nói riêng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023

Chủ tịch Phan Xuân Dũng đề nghị Liên hiệp Hội tỉnh Thái Bình không ngừng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tập trung các nội dung: Tăng cường công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, phải giữ vai trò chủ công, chủ động và chủ lực trong tập hợp được các chuyên gia, trí thức có năng lực chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm thực tiễn; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả thực chất hơn công tác tôn vinh trí thức, đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài; Nâng cao công tác hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN, chuyển giao công nghệ phục vụ đời sống và sản xuất, kinh doanh của hội viên và nhân dân trong tỉnh; Quan tâm công tác xã hội hóa giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hỗ trợ thoát nghèo, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng; Đẩy mạnh công tác về tập hợp đội ngũ trí thức gắn với thế mạnh của tỉnh Thái Bình là mảnh đất giàu truyền thống văn hiến, có nhiều trí thức trong mọi lĩnh vực.

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng tin tưởng, với tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ của trí thức KH&CN Việt Nam; với truyền thống, nhiệt huyết, sức mạnh của đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Thái Bình 25 năm qua, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh, cùng với tinh thần “đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình sẽ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đề ra.

Với những thành tích đã đạt được trong suốt 25 năm qua, Liên hiệp Hội tỉnh Thái Bình đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, bằng khen, giấy khen và nhiều phần thưởng cao quý khác của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, VUSTA và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đã trao tặng Liên hiệp Hội tỉnh Thái Bình Cờ thi đua xuất sắc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2023 và bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

D.T