Gia đình mới

Vệ tinh giám sát lúa

  • Tác giả : PV
(khoahocdoisong.vn) - Để giám sát lúa, một đối tượng cụ thể thì phải dựa vào việc sử dụng thực tế các dữ liệu CEOS, đặc biệt dữ liệu radar khẩu độ tổng hợp trong việc giám sát lúa tại Châu Á.

Hỏi: Qua vệ tinh có thể khoanh được các vùng trồng lúa để đánh giá trữ lượng, giám sát quản lý không?

Nguyễn Kiều Anh (Hà Nội)

PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam trả lời: Một trong những ứng dụng của vệ tinh là quan sát Trái đất phục vụ giám sát nông nghiệp. Để giám sát lúa, một đối tượng cụ thể thì phải dựa vào việc sử dụng thực tế các dữ liệu CEOS, đặc biệt dữ liệu radar khẩu độ tổng hợp trong việc giám sát lúa tại Châu Á.

Tại Việt Nam, tháng 3/2018 đã cps hệ thống giám sát lúa đã được mô phỏng dưới sự hợp tác của Trung tâm Nghiên cứu Sinh quyển từ Không gian (CESBIO) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp (CNES). Tới đây, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam sẽ theo đuổi các hoạt động giám sát lúa tại Việt Nam.

Với các ứng dụng cụ thể này, các Trang web Mô phỏng Kỹ thuật của Asia-Rice (ví dụ mô phỏng đồng bằng sông Hồng và sông Mê Kong) sẽ tham gia vào mạng lưới Thí nghiệm Chung về Đánh giá và Giám sát Mùa màng (JECAM).

PV