Infographic

Căn nhà cổ độc đáo bậc nhất miền Tây

Infographic

Nhà xây theo dạng chữ Đinh (lúc ban đầu), qua nhiều lần tu bổ và xây dựng, ngôi nhà ngày nay gồm ba phần: nhà chánh, hai nhà vuông-nơi ở của những người giúp việc và lẫm lúa (kho thóc của địa chủ).

Tại sao vẹt có thể bắt chước tiếng người?

Khám phá

Tuy vẹt không biết hót nhưng lại có khả năng sao chép lại các âm thanh và tiếng nói mà chúng nghe được. Khả năng bắt chước giọng nói của vẹt có thể liên quan đến cấu trúc sinh học của chúng.