Infographic

Xử lý nước và thực phẩm sau bão Noru tránh dịch bệnh

  • Tác giả : Thúy Nga
Sau mưa bão, tình trạng ô nhiễm nguồn nước, thực phẩm, môi trường khá phổ biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân vùng lũ.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, Bộ Y tế đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể:

Thúy Nga