Video

Mục sở thị loài “mộc tinh” cổ xưa nhất thế giới, sống hàng nghìn năm

  • Tác giả : Lý Thùy
Một loại cây ngoại hình kỳ lạ, nhưng tuổi thọ lên đến hàng nghìn năm. Trong môi trường khắc nghiệt, nó vẫn tồn tại, phát triển bình thường.

Mục sở thị loài “mộc tinh” cổ xưa nhất thế giới, sống hàng nghìn năm

Lý Thùy