Thời sự

Kiên Giang: Vận hành Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

Thời sự

Website cung cấp hệ thống văn bản, thông tin quy hoạch, kế hoạch phát triển cũng như các dự án và tiềm năng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp muốn tìm hiểu thông tin.

Hà Nội: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu không giải ngân đạt trên 90% kế hoạch

Thời sự

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022.