Thời sự

Chính phủ phê duyệt hỗ trợ 22 huyện nghèo đầu tư thoát nghèo

  • Tác giả : Hoàng Hà
Trong khoảng thời gian từ 2022-2025 Chính phủ sẽ hỗ trợ đầu tư trọng tâm, trọng điểm và duy tu, bảo dưỡng một số công trình giao thông liên xã trên địa bàn 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh.
hotro-1-.jpg
Chính phủ phê duyệt hỗ trợ đầu tư các công trình giao thông liên xã 22 huyện nghèo.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, trên cơ sở quy định tại Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh trong phạm vi Quyết định này được hỗ trợ bổ sung trực tiếp nội dung sau:

Hỗ trợ đầu tư trọng tâm, trọng điểm và duy tu, bảo dưỡng một số công trình giao thông liên xã trên địa bàn huyện nghèo phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa nhằm tạo sự đột phá, tạo động lực phát triển, tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thời gian thực hiện hỗ trợ từ năm 2022 - 2025.

22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh được hỗ trợ gồm:

1- Huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang;

2- Huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang;

3- Huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

4- Huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang;

5- Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;

6- Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng;

7- Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;

8- Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên;

9- Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên;

10- Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu;

11- Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La;

12- Huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình;

13- Huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

14- Huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa;

15- Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế;

16- Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam;

17- Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam;

18- Huyện An Lão, tỉnh Bình Định;

19- Huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa;

20- Huyện M’Đrắk, tỉnh Đăk Lăk;

21- Huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông;

22- Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Mục tiêu nhằm góp phần hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh trong phạm vi Quyết định này phấn đấu thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đến năm 2025 theo quy định tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025.

Tại các huyện nghèo thuộc phạm vi Quyết định này phấn đấu, tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều) giảm 6 - 7%/năm, quy mô hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều cuối kỳ giảm ít nhất 60% so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025.

Đến năm 2025, thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc phạm vi Quyết định này phấn đấu tăng 1,8 lần so với năm 2020.

Hoàng Hà