Giáo dục

Xóa bỏ viên chức suốt đời để chấm dứt cảnh "sớm vác ô đi tối vác về"?

  • Tác giả : Minh Trí
(khoahocdoisong.vn) - Nội dung xóa bỏ “viên chức suốt đời” trong dự án Luật sửa đổi đang là vấn đề dư luận quan tâm bởi liên quan tới tình trạng "sáng cắp ô đi tối cắp về" của một bộ phận công chức gây bất bình hiện nay.

Tới đây, Quốc hội sẽ thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, trong đó có nội dung bỏ chế độ “viên chức suốt đời”.

Cụ thể, dự thảo sửa đổi Điều 25 của Luật VC hiện hành như sau: Kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CB, CC và Luật VC có hiệu lực (dự kiến từ ngày 1/1/2020), tất cả các trường hợp chưa thực hiện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn phải ký kết hợp đồng xác định thời hạn.

Còn lại ba trường hợp vẫn được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là: Viên chức đã ký hợp đồng xác định thời hạn trước ngày 1/1/2020; Cán bộ, công chức chuyển sang viên chức; Viên chức đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CB, CC và Luật VC có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn (kể cả đối với những trường hợp sau khi kết thúc hợp đồng xác định thời hạn lần 2, theo quy định hiện hành là phải ký hợp đồng không xác định thời hạn).

Như vậy, nếu như đề xuất nêu trên được thông qua, chế độ “viên chức suốt đời” sẽ dần được xóa bỏ và nhiều viên chức hiện nay chưa ký hợp đồng không xác định thời hạn đều phải ký mới lại hợp đồng xác định thời hạn (có thời hạn từ 12 – 36 tháng).

Tuy nhiên, một luồng ý kiến cho rằng, riêng đối với những trường hợp là lao động chuyên môn trực tiếp như giáo viên đứng lớp hay các nhân viên y tế đáp ứng yêu cầu đội ngũ có năng lực, tay nghề vững, chuyên môn cao, thì về lâu về dài cũng nên quy định cho họ ký hợp đồng không xác định thời hạn để được ổn định, tránh xáo trộn trong lĩnh vực an sinh.

Minh Trí