KINH TẾ

Vì sao Tập đoàn HDB Việt Nam bị Bắc Giang thu hồi đất?

  • Tác giả : Thanh Phong
UBND tỉnh Bắc Giang quyết định thu hồi hơn 2.000m2 đất đã giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam để thực hiện dự án Trung tâm thương mại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang.

Cử tri huyện Lạng Giang vừa có kiến nghị với UBND tỉnh Bắc Giang, xử lý dứt điểm việc xây dựng dự án Trung tâm Thương mại (HDB) tại Thị trấn Vôi được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư lần đầu từ ngày 23/3/2011. Sau hơn 10 năm, nhưng không thực hiện đúng quyết định, không đầu tư xây dựng các hạng mục theo quyết định, không đưa vào sử dụng.

Cử tri đề nghị thu hồi diện tích 2.000m2 của dự án Trung tâm thương mại thị trấn Vôi, do không đầu tư, vi phạm Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

UBND tỉnh thu hồi phần diện tích đất chưa đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam tại dự án Trung tâm thương mại thị trấn Vôi.

UBND tỉnh thu hồi phần diện tích đất chưa đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam tại dự án Trung tâm thương mại thị trấn Vôi.

Trả lời cử tri, UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, do nhà đầu tư không triển khai xây dựng các hạng mục công trình trên phần diện tích đất hơn 2.000m2 nêu trên thuộc giai đoạn II của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản ngày 8/10/2020 yêu cầu Tập đoàn HDB Việt Nam điều chỉnh giảm diện tích này đồng thời giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi theo quy định.

Đến ngày 11/1/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan đã tổ chức hội nghị xem xét, hướng dẫn thiết lập hồ sơ, xác định một số nội dung làm căn cứ tham mưu UBND tỉnh thu hồi phần diện tích đất chưa đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam tại dự án Trung tâm thương mại thị trấn Vôi.

Sau khi kiểm tra thực địa và căn cứ nội dung thống nhất tại hội nghị ngày 11/1/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam xác định rõ diện tích và vị trí khu đất trả lại cho nhà nước. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Lạng Giang lập hồ sơ thu hồi đất đối với phần diện tích đất Tập đoàn HDB Việt Nam đề nghị trả lại cho Nhà nước gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định.

Sau đó, đến ngày 8/5/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 1138 đề nghị sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Lạng Giang báo cáo kết quả thực hiện thu hồi đất đối với phần diện tích đất Công ty cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam chưa đầu tư.

Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đôn đốc Công ty cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam Việt Nam thực hiện thủ tục tự nguyện trả lại đất cho nhà nước và điều chỉnh dự án theo quy định. Ngày 27/7/2023 Tập đoàn HDB Việt Nam đã có văn bản gửi UBND huyện Lạng Giang về việc đề xuất phần diện tích đất tự nguyện trả lại cho Nhà nước.

Ngày 25/10/2023, Công ty cổ phần tập đoàn HDB Việt Nam đã có đơn xin tự nguyện trả lại đất và hồ sơ kèm theo gửi UBND huyện Lạng Giang.

Ngày 1/12/2023, UBND tỉnh đã có quyết định về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam tại Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang; giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện Lạng Giang quản lý.

Theo quyết định, UBND tỉnh sẽ thu hồi hơn 2.000m2 đất trên tổng số 13.860m2 đã cho Công ty cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam thuê đất. Lý do thu hồi đất, căn cứ theo điểm c khoản 1, điều 65 Luật Đất đai năm 2013 là Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước tại đơn ngày 25/10/2023.

Cùng với đó, giao toàn bộ diện tích hơn 2.000m2 đất đã thu hồi tại khoản 1 Điều này cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện Lạng Giang để quản lý theo quy định của pháp luật đất đai.

Thanh Phong