Doanh nghiệp

Vì sao Bệnh viện Giao thông Vận tải thua lỗ triền miên 20 quý liên tiếp?

  • Tác giả : Trà My
Trong quý 3, bệnh viện Giao thông Vận tải đạt doanh thu chỉ 24,3 tỷ đồng, giảm 35,8% so với cùng kỳ. Bệnh viện đã có 20 quý thua lỗ liên tiếp, lỗ luỹ kế lên tới 187 tỷ đồng.

Theo đó, giá vốn bán hàng lên tới 30,8 tỷ đồng, giảm gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, nhưng do sụt giảm doanh thu nên bệnh viên đã lỗ 11.4 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm 2020 mức lỗ của bệnh viện là 8,77 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng năm 2021, doanh thu của bệnh viện đạt 81 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng lên tới 100 tỷ đồng do đó bệnh viện thua lỗ 34,9 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều mức lỗ 26 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, bệnh viện Giao thông vận tải có mức lỗ triền miên không chỉ diễn ra khi có đại dịch Covid-19.

Năm 2020, Bệnh viện thua lỗ 34 tỷ đồng. Năm 2019 (không ảnh hưởng bởi Covid-19) nhưng bệnh viện vẫn lỗ 26,5 tỷ đồng. 

Trước đó nữa, năm 2018, bệnh viện Giao thông vận tải ghi nhận khoản lỗ trên 33 tỷ đồng, tăng khoảng 2 tỷ đồng so với con số lỗ của năm 2017.

Điểm sáng duy nhất là tính đến 30/9/2021, Bệnh viện có tổng tài sản 245 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chỉ 28 tỷ đồng, không có nợ dài hạn.

Nguyên nhân do nợ đã ăn mòn vốn góp của chủ sở hữu ban đầu là 391 tỷ đồng.

Năm 2015, Tập đoàn T&T đã thành công khi mua đấu giá hơn 5,04 triệu cổ phần, tương ứng 30% vốn điều lệ của bệnh viện Giao thông vận tải.

Tính tới cuối năm 2018, Tập đoàn T&T của Bầu Hiển vẫn đang nắm 51,43% vốn điều lệ bệnh viện này, 30% cổ phần do Nhà nước nắm giữ. Phần còn lại được nắm giữ bởi một số cổ đông nhỏ lẻ và cán bộ công nhân viên bệnh viện.

Nhưng sau vài lần biến đổi, T&T hiện chỉ còn nắm giữ 28,88% vốn điều lệ, còn Nhà nước sẽ nắm giữ trên 71,12%.

Đầu năm 2021, Bộ Giao thông vận tải đã chuyển giao 27,8 triệu cổ phần, chiếm 71,12% vốn của bệnh viện về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) quản lý.

Trà My