Môi trường

Vi phạm môi trường, Công ty TNHH Yejin F&G Vina bị xử phạt 140 triệu đồng

  • Tác giả : Đinh Thanh
Công ty TNHH Yejin F&G Vina đã có hành vi xả nước thải có 3 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải cho phép ra môi trường.

UBND tỉnh Hải Dương vừa có định xử phạt Công ty TNHH Yejin F&G Vina ở thị tứ Quang Phục, xã Quang Phục (Tứ Kỳ, Hải Dương) 140 triệu đồng do hành vi vi phạm về môi trường.

Vi phạm môi trường, Công ty TNHH Yejin F&G Vina bị xử phạt 140 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Vi phạm môi trường, Công ty TNHH Yejin F&G Vina bị xử phạt 140 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Công ty này đã xả nước thải có 3 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải cho phép với lưu lượng nước thải 15 m3/ngày (24 giờ). Cụ thể, thông số Coliform vượt 9,2 lần, thông số Nito tổng vượt 1,65 lần và thông số P tổng vượt 1,54 lần quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Ngoài ra, Công ty TNHH Yejin F&G Vina buộc phải chi trả hơn 5,3 triệu đồng kinh phí đo đạc và phân tích mẫu môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành.

Công ty TNHH Yejin F&G Vina được Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào tháng 10/2012. Doanh nghiệp này chuyên sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, cuối tháng 8/2023, sở đã ban hành Quyết định số 353/QĐSTNMT ngày 29/8/2023 thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với một số cơ sở trên địa bàn tỉnh, trong đó có Công ty TNHH Yejin F&G Vina.

Ngày 29/9/2023, cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước thải tại công ty. Ngày 16/1/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với Công ty TNHH Yejin F&G Vina để thông báo kết quả kiểm tra, xem xét các nội dung liên quan. Qua làm việc và kết quả phân tích mẫu nước thải đã xác định Công ty TNHH Yejin F&G Vina có hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường.

Đinh Thanh