Môi trường

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai bị phạt 700 triệu đồng

  • Tác giả : Thanh Phong
Nguyên nhân do công ty đổ thải không đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ; khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm (năm 2021) nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 25% đến dưới 50%.

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 46/2024 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai.

Khai trường khai thác quặng apatit 32 và Làng Cáng, xã Tả Phời và xã Hợp Thành, TP Lào Cai của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai.

Khai trường khai thác quặng apatit 32 và Làng Cáng, xã Tả Phời và xã Hợp Thành, TP Lào Cai của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai.

Theo Quyết, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai bị phạt với tổng số tiền 700 triệu đồng do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính sau:

Hành vi thứ nhất, đã quá thời hạn trong thông báo kết quả kiểm tra nhưng thực hiện chưa đầy đủ các biện pháp khác phục theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

Cụ thể: 2 nội dung yêu cầu tại Thông báo số 4055 ngày 28/12/2022 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhưng công ty chưa thực hiện gồm: Chưa tổng hợp, báo cáo cụ thể về khối lượng đất đá thải để san lấp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định; chưa báo cáo Bộ TNMT về sự biến động của trữ lượng quặng apatit loại I để hướng dẫn tính toán, nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (nếu có) theo quy định. Quy định tại điểm d khoản 3 Điều 52 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Với hành vi trên công ty bị phạt 80 triệu đồng.

Hành vi thứ hai, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai đã đổ thải không đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ. Cụ thể: Công ty đổ đất đá thải lên khu vực phía sau thao trường bắn súng mở rộng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai và khu vực giáp kho lưu quặng III với diện tích khoảng 8ha, trong đó đổ thải bao trùm lên cả đường dân sinh (việc đổ thải lên đường dân sinh đã được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ghi nhận tại Thông báo số 4055/TB-ĐCKS ngày 28/12/2022).

Với hành vi trên, công ty bị phạt 120 triệu đồng. Ngoài ra, phải đổ thải đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt.

Hành vi thứ ba, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai đã khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 25% đến dưới 50%. Cụ thể: Năm 2021, công ty đã khai thác được 713.940,12 tấn quặng, vượt 213.940,12 tấn quặng, tương đương vượt 42,78% so với công suất được phép khai thác là 500.000 tấn quặng/năm theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 939 ngày 16/4/2019 do Bộ TNMT cấp. Quy định tại điểm d khoản 3 Điều 41 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ. Với hành vi trên công ty bị phạt 500 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai có địa chỉ tại số nhà 348, đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, TP Lào Cai. Ông Phạm Văn Khâm là người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc công ty.

Thanh Phong