Ý kiến bạn đọc

Từ 15/6, ô tô được miễn kiểm định lần đầu phải trả phí lập hồ sơ

  • Tác giả : ThS.LS Trần Kim Thọ
Thông tư 11/2024/TT-BGTVT của GTVT quy định về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại GCN kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 15/6/2024.

Hỏi: Từ 15/6 có một số xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu, xin hỏi đó là những trường hợp nào? Thủ tục ra sao?

Nguyễn Văn Nam (Hải Dương)

Trả lời: Thông tư 11/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) quy định về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 15/6/2024.

Theo đó, xe ô tô; rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô thuộc trường hợp miễn kiểm định lần đầu theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ GTVT khi làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định lần đầu phải chi trả giá (gọi tắt là phí) dịch vụ lập hồ sơ kiểm định cho đơn vị đăng kiểm.

Tại Điều 4 Thông tư quy định mức giá lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu là 46.000 đồng/xe; mức giá dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới là 23.000 đồng/lần/xe.

Giá dịch vụ đã bao gồm chi phí tổ chức thu Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Thông tư cũng quy định, đơn vị đăng kiểm sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ theo quy định và có nghĩa vụ công khai thông tin và niêm yết giá dịch vụ theo quy định pháp luật về giá, thực hiện chính sách thuế, nộp thuế theo quy định pháp luật thuế, quản lý thuế hiện hành.

ThS.LS Trần Kim Thọ

(Liên đoàn Luật sư Hà Nội)

ThS.LS Trần Kim Thọ