Thời sự

Tra cứu thông tin khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

  • Tác giả : Thúy Nga
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam mở rộng mạng lưới điểm thu, nhân viên thu, tiền đóng...nên còn tình trạng chậm nộp số tiền đóng của người tham gia về cơ quan bảo hiểm xã hội. Để biết thông tin về bảo hiểm đã đóng người dân nên tự tra cứu.

Hỏi: Tôi và gia đình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện nhưng không biết thông tin về bảo hiểm của mình. Xin hỏi, có cách gì để người dân đóng bảo hiểm tự nguyện biết thông tin về bảo hiểm của mình?

Nguyễn Phương Anh (Nghệ An)

Tra cứu thông tin khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ảnh 1

Tra cứu thông tin khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trả lời: Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn số 2381/BHXH-TST về việc xác nhận, thông tin số tiền đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo nội dung công văn, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, thời gian qua, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ký hợp đồng ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với các Tổ chức dịch vụ thu rà soát, mở rộng mạng lưới điểm thu, nhân viên thu, thực hiện việc thu và quản lý tiền đóng, trả sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nhân viên thu của Tổ chức dịch vụ thu chậm nộp số tiền đóng của người tham gia về cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định làm ảnh hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Để khắc phục tình trạng trên, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội cấp tỉnh/huyện, Tổ chức dịch vụ thu thực hiện nội dung sau:

Ngay khi người tham gia nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho nhân viên thu của Tổ chức dịch vụ thu, nhân viên thu cập nhật thông tin vào hệ thống phần mềm quản lý của Tổ chức dịch vụ thu kết nối tự động với phần mềm quản lý của bảo hiểm xã hội Việt Nam, đồng thời cung cấp ngay Mã xác nhận và thông tin (Họ và tên, mã số bảo hiểm xã hội, ngày nộp tiền, số tiền đóng, loại hình tham gia, số tháng đóng) cho người tham gia bằng một trong các hình thức sau: thông báo trực tiếp; qua tin nhắn; qua email; bản giấy;…

Để kịp thời theo dõi, đảm bảo đầy đủ quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của bản thân, từ ngày 3/8, người dân có thể tra cứu, kiểm soát thông tin đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tại các Tổ chức dịch vụ thu trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn/.

Thúy Nga