NHÌN THẲNG

Đóng bảo hiểm xã hội một lần để được hưởng lương hưu

Quy định về đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm.

Trả lời: Tôi năm nay 55 tuổi, đã đóng bảo hiểm bắt buộc 7 năm và đóng tự nguyện 3 năm. Hiện tại tôi đang muốn đóng luôn 10 năm (120 tháng) còn lại để hưởng lương hưu. Xin hỏi, cách đóng như vậy được không và lương hưu sẽ được hưởng là bao nhiêu %?

Lê Thị Thắm (Hà Nội)

Đóng bảo hiểm xã hội một lần để được hưởng lương hưu ảnh 1

Đóng bảo hiểm xã hội một lần để được hưởng lương hưu

Trả lời: Theo Cơ quan Bảo hiểm xã hội, quy định về đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp của bạn năm nay mới 55 tuổi nên không thuộc đối tượng được đóng bảo hiểm xã hội nêu trên.

Bạn có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đến khi đủ điều kiện về tuổi (năm 2022 nữ 55 tuổi 04 tháng, sau đó mỗi năm tăng thêm 04 tháng). Khi đủ tuổi, bạn có thể đóng tiếp 1 lần cho số năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

LS Đăng Ngọc Duệ (Đoàn luật sư TP Hà Nội)