Thời sự

TP HCM: Khẩn trương gỡ vướng quy hoạch đất dân cư xây dựng mới

  • Tác giả : Phương Quyên
UBND TP HCM vừa có kết luận chỉ đạo về công tác quản lý thực hiện thủ tục đất đai, xây dựng tại các khu vực quy hoạch đất dân cư xây dựng mới.
Theo đó, UBND TP HCM giao các sở thực hiện một số nhiệm vụ. Cụ thể Sở Quy hoạch Kiến trúc khẳng định rõ cơ sở pháp lý theo quy định đối với nội dung quy hoạch chức năng đất dân cư xây dựng mới trong các đồ án quy hoạch. Đồng thời, đánh giá, nhận định tình hình triển khai thực hiện theo đồ án quy hoạch được duyệt tại các khu vực quy hoạch có chức năng đất dân cư xây dựng mới.
Tham mưu đề xuất trình UBND TP hướng xử lý phù hợp với luật định và tình hình thực tế hiện nay, tránh ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người dân tại các khu vực này.
Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP HCM tham mưu đề xuất trình UBND TP về quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố.
Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở quy định hiện hành, tham mưu đề xuất TP về điều kiện để chuyển đổi mục đích sử dụng đất (quy định hoặc hướng dẫn) để có cơ sở hướng dẫn các quận, huyện, TP Thủ Đức và người dân biết, thực hiện.
TP HCM: Khan truong go vuong quy hoach dat dan cu xay dung moi
Ảnh minh họa,
Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng quy định về việc hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo các đồ án quy hoạch được duyệt (gồm đầu tư công và các hình thức ngoài đầu tư công) để có cơ sở thực hiện các thủ tục đất đai và xây dựng theo quy định.
Sở Xây dựng rà soát, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác cấp phép xây dựng và công tác quản lý sau khi cấp phép xây dựng thực tế hiện nay tại các khu vực quy hoạch có chức năng đất dân cư xây dựng mới.
UBND TP HCM cũng giao UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện theo các đồ án quy hoạch được duyệt tại các khu vực quy hoạch có chức năng đất dân cư xây dựng mới (cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất....).
Tiếp đến, đề xuất hướng xử lý, có văn bản gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải và báo cáo UBNT thành phố trước ngày 15/6.
Các Sở thực hiện các nội dung nên trên và báo cáo UBND TP HCM trước ngày 20/6.
Phương Quyên