Ngân hàng

Tổng cục Thuế truy thu thuế Sài Gòn Thương Tín 2,3 tỷ đồng

  • Tác giả : Minh Châu (t/h)
Theo Quyết định số 613/QĐ-CT ngày 06/2/2024 của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, thì TTC Land bị phạt 281 triệu đồng đối với hành vi khai sai thuế TNDN, phạt 44,7 triệu đồng do khai sai thuế GTGT.
Tổng Cục Thuế còn phạt TTC Land 13 triệu đồng về hành vi vi phạm thủ tục khai sai thuế GTGT và TNDN nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Doanh nghiệp này còn bị truy thu hơn 1,6 tỷ đồng tiền thuế bị thiếu. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là 1,4 tỷ đồng; thuế GTGT là hơn 223 triệu đồng. Ngoài ra, TTC Land phải nộp thêm tiền chậm nộp là 328 triệu đồng.
Tổng cộng, TTC Land phải nộp gần 2,3 tỷ đồng.
Sai Gon Thuong Tin bi truy thu thue 2,3 ty dong
TTC Land bị xử phạt do nhiều hành vi vi phạm về thuế
Trước đó, hồi cuối năm 2019, TTC Land từng bị phạt do hơn 1,5 tỷ đồng do khai thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập phải nộp. Về biện pháp khắc phục hậu quả, TTC Land bị truy thu thuế số tiền hơn 7,7 tỷ đồng, trong đó truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp là 7,6 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 1% là 49 triệu đồng và thuế thu nhập cá nhân 124 triệu đồng.
TTC Land cũng phải nộp số tiền chậm nộp tiền thuế 532,8 triệu đồng. Tổng cộng, TTC Land bị phạt và truy thu thuế hơn 9,8 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, Địa ốc Sài Gòn Thương Tín thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Thành Công của đại gia Đặng Văn Thành.
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ra đời từ sự hợp nhất của các trung tâm giao dịch bất động sản của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín ngày 29/3/2004. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là: kinh doanh nhà, môi giới bất động sản; đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, dân cư; tư vấn xây dựng; cho thuê kho bãi.
Trong năm 2023, TTC Land đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 540 tỷ đồng, giảm 39,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 20 tỷ đồng, giảm 74,7% so với thực hiện trong năm 2022.
Như vậy, kết thúc năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 16,36 tỷ đồng, TTC Land chỉ hoàn thành 81,8% kế hoạch. Đây là năm ghi nhận mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 10 năm qua của TTC Land.
Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong năm 2023, TTC Land còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục 1.585,97 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 630,96 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 495,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 1.083,9 tỷ đồng, chủ yếu tăng nợ vay để bù đắp thâm hụt vốn kinh doanh.
Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của TTC Land tăng 9,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 939,9 tỷ đồng, lên 10.631,2 tỷ đồng.
Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 3.663,7 tỷ đồng, chiếm 34,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.569,3 tỷ đồng, chiếm 33,6% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 902,6 tỷ đồng, chiếm 8,5% tổng tài sản; bất động sản đầu tư ghi nhận 857,3 tỷ đồng, chiếm 8,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.
Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tồn kho tăng 32% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 887,6 tỷ đồng, lên 3.663,7 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 19,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 588,4 tỷ đồng, lên 3.569,3 tỷ đồng …
Chính việc tăng tồn kho và các khoản thu ngắn hạn dẫn tới dòng tiền kinh doanh của TTC Land âm kỷ lục trong năm 2023.
Về phần nguồn vốn, tại thời điểm cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 56,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.084,5 tỷ đồng, lên 2.993,8 tỷ đồng và bằng 58,4% vốn chủ sở hữu (đầu năm chỉ ghi nhận 1.909,3 tỷ đồng, bằng 37,7% vốn chủ sở hữu).
Minh Châu (t/h)