Sống xanh

Thay đổi nơi ở có phải đăng ký nghĩa vụ quân sự?

  • Tác giả : Thúy Nga
Khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; tạm vắng… cần phải chuyển đăng ký nghĩa vụ tới nơi ở và làm việc mới...

Hỏi: Em phải đi công tác thường trú 1 năm ở tỉnh khác. Xin hỏi, em có phải đăng ký nghĩa vụ quân sự ở nơi mới không? Trường hợp ngắn ngày có cần đăng ký không? Thủ tục như thế nào?

Nguyễn Văn Nam (Hà Nội)

Thay đổi nơi ở có phải đăng ký nghĩa vụ quân sự? ảnh 1

Thay đổi nơi ở có phải đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Trả lời: Điều 17 luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định: Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung; khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; tạm vắng…

Theo đó, công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự phải đăng ký bổ sung tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Theo quy định, khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập, bạn phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập mới phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký chuyển đến.

Trường hợp tạm vắng theo quy định: Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; khi trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 10 ngày làm việc phải đăng ký lại.

Về hồ sơ khi đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi, theo quy định tại điều 7 cần có:

- Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy giới thiệu di chuyển quân nhân dự bị;

- Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy chứng nhận đăng ký quân nhân dự bị (mang theo bản chính để đối chiếu);

- Bản chụp giấy giới thiệu chuyển hộ khẩu do cơ quan công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương về thay đổi nơi cư trú hoặc quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức về thay đổi nơi làm việc, học tập mới (mang theo bản chính để đối chiếu).

ThS.LS Trần Kim Thọ (Đoàn Luật sư Hà Nội)

Thúy Nga