Vấn đề - Sự kiện

Thái Nguyên: Cấp dưới phạm luật giao thông, quy trách nhiệm người đứng đầu

  • Tác giả : Ngọc Tuấn
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo chuyển biến thật sự bền vững trong nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, văn hóa của người dân khi tham gia giao thông trong năm 2023 và thời gian tiếp theo, tỉnh Thái Nguyên nghiêm cấm lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Đồng thời, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Mặt khác, có hình thức, biện pháp xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang thì thực hiện thông báo đến cơ quan, đơn vị của người vi phạm để xử lý theo quy định.

Tỉnh Thái Nguyên nghiêm cấm lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông - Ảnh minh họa

Tỉnh Thái Nguyên nghiêm cấm lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông - Ảnh minh họa

Tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng cường, đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (sử dụng mạng xã hội: zalo, facebook,...).

Tuyên truyền, phổ biến kết quả công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng để tác động mạnh mẽ đến nhận thức, ý thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đảng viên và nhân dân tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tiến tới hình thành thói quen văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe”; tạo dư luận đồng thuận, ủng hộ các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

Ngọc Tuấn
Từ Khoá