Vấn đề - Sự kiện

Thái Nguyên: Tiếp tục điều chỉnh Dự án sân golf Glory

  • Tác giả : Ngọc Tuấn - Hoa Linh Lan
HĐND tỉnh Thái Nguyên đã quyết nghị điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án sân golf Glory từ 45,68ha thành 48,43ha.

Tại Kỳ họp thứ Mười một (Kỳ họp chuyên đề) được tổ chức ngày 24/3/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã quyết nghị về điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Dự án sân golf Glory tại xã Thành Công, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên).

Theo đó, diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án được điều chỉnh từ 45,68ha thành 48,43ha.

Đây không phải lần đầu Dự án sân golf Glory được điều chỉnh.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 9 được tổ chức vào ngày 28/10/2022, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, tăng gấp rưỡi diện tích sân golf Glory so với phê duyệt ban đầu.

Cụ thể: Theo phê duyệt ban đầu, Dự án sân golf Glory tại xã Thành Công, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên) có tổng diện tích 62,10ha.

Theo đề nghị của UBND thành phố Phổ Yên, sân golf Glory tại xã Thành Công điều chỉnh tăng quy mô diện tích thành 90ha để đảm bảo đúng với tổng quy mô diện tích của dự án theo dự thảo quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030 đã được HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua tại Nghị quyết số 5/NQ-HĐND ngày 20/7/2022.

Đến ngày 31/1/2023, UBND thành phố Phổ Yên tiếp tục có Tờ trình số 08/TTr-UBND đề nghị điều chỉnh giảm quy mô diện tích Dự án sân golf Glory từ 90ha xuống 53,92ha.

Ngày 31/1/2023, UBND thành phố Phổ Yên tiếp tục có Tờ trình số 08/TTr-UBND đề nghị điều chỉnh giảm quy mô diện tích Dự án sân golf Glory từ 90ha xuống 53,92ha. (Ảnh: Internet)

Ngày 31/1/2023, UBND thành phố Phổ Yên tiếp tục có Tờ trình số 08/TTr-UBND đề nghị điều chỉnh giảm quy mô diện tích Dự án sân golf Glory từ 90ha xuống 53,92ha. (Ảnh: Internet)

Dự án sân golf Glory có quy mô 18 lỗ với tổng vốn đầu tư khoảng 387,55 tỷ đồng, tương đương 16.777 triệu USD, thời hạn thực hiện dự án 50 năm được tỉnh Thái Nguyên dự kiến thực hiện tại xóm Nhe và xóm Na Lang, vùng hồ Suối Lạnh, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên).

Nếu như lý do đề nghị tăng quy mô diện tích Dự án sân golf Glory từ 90ha được UBND thành phố Phổ Yên lý giải là để đảm bảo đúng với tổng quy mô diện tích của dự án theo dự thảo quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030 đã được HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua tại Nghị quyết số 5/NQ-HĐND ngày 20/7/2022, thì tại Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 31/01/2023, UBND thành phố Phổ Yên cho rằng, điều chỉnh giảm quy mô diện tích dự án sân gôn Glory từ 90ha xuống 53,92ha cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trong khi đó, theo UBND tỉnh Thái Nguyên, lý do đề nghị điều chỉnh là bởi trong quá trình triển khai hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đối với phần diện tích 45,68 ha, có 18,82 ha không thể thoả thuận được với người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.

Ngọc Tuấn - Hoa Linh Lan