Đời sống

Tạm dừng quy định ghi tên thành viên gia đình vào sổ đỏ

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành thông tư quy định ngưng hiệu lực thi hành quy định về việc ghi tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất vào sổ đỏ hộ gia đình.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT về việc ghi tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất vào sổ đỏ hộ gia đình.

Theo đó, tại điều 1 – Thông tư số 53/TT-BTNMT quy định: “Ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai từ ngày 5/12/2017 đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về vấn đề này”.

Bộ TN&MT cũng giao Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Thông tư 53/2017 (cũng có hiệu lực từ ngày 5/12 tới). UBND các cấp, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

“Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết” – nội dung Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT nêu rõ.

/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/tam-dung-quy-dinh-ghi-ten-thanh-vien-gia-dinh-vao-so-do1.jpg

Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư quy định ngưng hiệu lực thi hành quy định về việc ghi tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất vào sổ đỏ hộ gia đình.

Trước đó, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 1/12, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, việc ra đời Thông tư 33 xuất phát từ việc thực hiện Luật Đất đai và Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Thông tư có trách nhiệm hướng dẫn một số điều của Luật Đất đai ra đời trước đó.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cũng thừa nhận, Thông tư 33 quy định thiếu rõ ràng, dẫn đến cách hiểu khác nhau, hiểu không chính xác khái niệm “hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất” được nêu trong Luật Đất đai và “hộ gia đình sử dụng đất” đồng nhất với khái niệm hộ gia đình trong sổ hộ khẩu như cách hiểu phổ biến trong xã hội hiện nay.

Ngoài ra, thông tư này không phải dùng để thay thế Thông tư 23 trước đó mà chỉ sửa đổi một điều. “Trước khi có quy định của Luật Đất đai, việc ghi tên là việc tự nguyện của các hộ gia đình. Thông tư này không ghi rõ vấn đề đó”, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho hay.

Bởi vậy, Bộ TN&MT đã thống nhất với đại diện Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp rằng đây là văn bản cần thiết, nhưng khi còn có cách hiểu khác nhau, chưa đồng thuận… thì Thông tư này chưa đạt yêu cầu.

Hải Ninh

(theo Kiến Thức)