Ý kiến bạn đọc

Mua bán nhà đất viết tay có được cấp sổ đỏ?

  • Tác giả : Thuý Nga
Nhà đất được mua bán thông qua giấy tờ viết tay vẫn được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Hỏi: Tôi nghe nói, sau tháng 7/2024, mua bán nhà đất giấy tờ viết tay cũng được làm sổ đỏ không biết có đúng không? Cách làm ra sao?

Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội)

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, người sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp sau đây và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay còn được gọi là sổ đỏ) lần đầu theo quy định của pháp luật về đất đai mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Theo đó, với những ai mua đất bằng giấy tờ viết tay cũng sẽ được cấp sổ đỏ nếu nằm trong những trường hợp dưới đây.

- Người sử dụng đất đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2008.

- Người sử dụng đất đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

Người sử dụng đất khi làm đơn cấp sổ đỏ cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

- Đơn đăng ký, cấp sổ đỏ theo mẫu 04/ĐK.

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay giữa các bên.

- Một trong những giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất từ ngày 1/7/2008 đến trước ngày 1/7/2014.

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; nếu thuộc trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất thì phải có giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất này.

- Các giấy tờ về tài sản gắn liền với đất như giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng kí đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường để được xử lý. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ và xác minh thực địa và trả kết quả trong vòng 30 nếu hồ sơ hợp lệ.

ThS.LS Trần Kim Thọ (Liên đoàn luật sư TP Hà Nội)

Thuý Nga