NHÌN THẲNG

Mức hưởng thai sản của vợ, chồng khi sinh con năm 2024

  • Tác giả : ThS.LS Trần Kim Thọ 
Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH, cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Hỏi: Vợ chồng tôi chuẩn bị sinh con nhưng chưa rõ mức hưởng chế độ thai sản năm 2024 cho cả vợ và chồng như thế nào?

Nguyễn Thị Yến (Hà Nội)

Mức hưởng thai sản của vợ, chồng khi sinh con năm 2024 - Ảnh minh hoạ

Mức hưởng thai sản của vợ, chồng khi sinh con năm 2024 - Ảnh minh hoạ

Trả lời: Lao động nữ tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) từ đủ 6 tháng trở lên được hưởng chế độ thai sản.

Tiền trợ cấp một lần

Theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi sẽ được hưởng tiền trợ cấp 1 lần như sau:

Trợ cấp một lần/con = 2 x Mức lương cơ sở.

Hiện mức lương cơ sở 1.7.2023 là 1,8 triệu đồng/tháng. Do đó, mức trợ cấp một lần khi sinh con là: 1,8 triệu đồng x 2 = 3,6 triệu đồng.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH, cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH cũng quy định điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH (mẹ không tham gia BHXH) thì cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Tiền chế độ thai sản

- Đối với lao động nữ sinh con: Theo Điều 39 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, mức hưởng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ x 6 tháng.

Trường hợp chưa đóng đủ 6 tháng, mức hưởng được tính theo bình quân tiền lương tháng của những tháng đã đóng.

- Tiền trợ cấp trong các trường hợp khác: Mức hưởng = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ: 24 x số ngày nghỉ.

Số ngày chồng được nghỉ khi vợ sinh

Ngoài ra, Khoản 2, Điều 34, Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 cũng quy định chồng đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con, được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- 5 ngày làm việc khi vợ sinh thường 1 con.

- 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Cần lưu ý, số ngày nghỉ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

ThS.LS Trần Kim Thọ (Liên đoàn Luật sư Hà Nội)

ThS.LS Trần Kim Thọ