Đời sống

Mở cửa du lịch: Yêu cầu sửa đổi quy định đối với du khách nhập cảnh

  • Tác giả : Thúy Nga
Ngày 14/3, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về việc mở cửa lại hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong điều kiện bình thường mới.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương sửa đổi các quy định, yêu cầu đối với khách du lịch nhập cảnh cho phù hợp với tình hình mới theo tinh thần chỉ đạo tại nghị quyết 25 ngày 7/3/2022.

Các hướng dẫn sửa đổi gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và du lịch trước ngày 15/3 để tổng hợp, hoàn thiện và công bố theo thẩm quyền về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, theo hướng "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19".

khach-du-lich.jpg
Mở cửa du lịch: Yêu cầu sửa đổi quy định đối với du khách nhập cảnh

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, chủ động phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai các hoạt động du lịch bảo đảm an toàn, hiệu quả, thuận lợi cho khách du lịch.

Thúy Nga