Địa ốc

Kiên Giang buông lỏng quản lý đất đai xây dựng

  • Tác giả : Nhã Linh
(khoahocdoisong.vn) - Thanh tra Chính phủ vừa Thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2011 – 2017. Theo đó, tỉnh đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quy hoạch, quản lý-sử dụng đất đai, quản lý-khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Quy hoạch và quản lý đất đai: Nhiều sai phạm

Theo thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ, từ 1/1/2016 - 9/6/2017, Sở TN&MT Kiên Giang cho phép tách 17.808 thửa đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc với diện tích nhỏ (dưới 500m2) không vì mục đích nông nghiệp, dẫn tới tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc diễn ra hết sức phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai.

Vườn Quốc gia Phú Quốc đã buông lỏng quản lý rừng, dẫn tới các hộ dân lấn chiếm đất rừng.

Vườn Quốc gia Phú Quốc đã buông lỏng quản lý rừng, dẫn tới các hộ dân lấn chiếm đất rừng.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc và Vườn Quốc gia Phú Quốc đã buông lỏng quản lý rừng, dẫn tới các hộ dân lấn chiếm đất rừng, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn với diện tích đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Vườn Quốc gia Phú Quốc trong thời gian dài nhưng chậm ngăn chặn xử lý.

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cũng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác khi chủ đầu tư chưa lập phương án trồng rừng thay thế và chưa đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp. Sở NN&PTNT cũng không đôn đốc chủ đầu tư các dự án có sử dụng  đất rừng để chuyển đổi sang mục đích khác lập phương án trồng rừng thay thế.

Trong giao đất, cho thuê đất, UBND tỉnh Kiên Giang chậm triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng phân khu chức năng trong Khu kinh tế Phú Quốc theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều này đã dẫn đến việc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc giao đất, cho thuê đất đối với một số tổ chức để thực hiện dự án đầu tư chưa phù hợp hoặc vượt diện tích so với chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Đất đai 2003, khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai 2013.

UBND huyện Phú Quốc và UBND các xã, thị trấn trực thuộc buông lỏng quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị dẫn tới nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô, tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng.

Thất thu ngân sách nhà nước

Qua thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Giai đoạn từ 1/1/2016 - 31/12/2017, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị truy thu hơn 800 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước. Đặc biệt có những dự án phải truy thu hơn 255 tỷ đồng. Do Chủ tịch UBND tỉnh, Cục thuế tỉnh và các cơ quan chức năng miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các chính sách ưu đãi khác không đúng quy định; Sở Tài chính Kiên Giang xác định sai giá đất… từ đó gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt không đúng thẩm quyền đơn giá đất cụ thể để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 16 dự án đầu tư.

UBND tỉnh Kiên Giang xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho công ty TNHH Ngôi Sao được ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp nông thôn chưa đúng quy định của pháp luật, dẫn đến Cục trưởng Cục Thuế tỉnh miễn tiền sử dụng đất cho công ty chưa đúng, phải truy thu về cho ngân sách hơn 62 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang truy thu hơn 800 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang truy thu hơn 800 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước.

Sở Tài chính Kiên Giang xác định sai giá đất cụ thể để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất đối với dự án khu du lịch sinh thái đảo Phú Quốc của Công ty Cổ phần Sài Gòn Sovico Phú Quốc, gây thất thoát ngân sách gần 18 tỷ đồng.

Cục Thuế giảm 50% tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Phú Quốc chưa phù hợp với quy định của pháp luật, cần phải truy thu gần 256 tỷ đồng; miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản đối với 10 dự án đầu tư khi chưa đủ điều kiện miễn giảm cần phải truy thu hơn 53 tỷ đồng; miễn tiền thuê đất theo chính sách ưu đãi đầu tư của pháp luật về đầu tư đối với 6 tổ chức được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư cho phù hợp, phải thu hồi hơn 93 tỷ đồng; không phạt chậm nộp đối với một số tổ chức có hành vi chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định, chưa điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định cần phải thu hồi về cho ngân sách hơn 255 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn cho phép gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với Công ty CP đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc chưa phù hợp với quy định, phải truy thu gần 19 tỷ đồng, chỉ đạo không phạt chậm nộp đối với Công ty CP Sài Gòn Sovico Phú Quốc trái thẩm quyền, không đúng quy định của Luật quản lý thuế cần truy thu hơn 46 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các bước theo quy định của pháp luật để xem xét thu hồi chủ trương đầu tư, thu hồi đất đối với 43 dự án đầu tư chậm tiến độ nhiều năm.

Mặt khác, Tổng Thanh tra kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chấm dứt việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao đất, cho thuê đất công do Nhà nước quản lý không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Đồng thời, chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, xử lý nghiêm hành vi sử dụng đất trái mục đích đối với đất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang có liên quan kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra những thiếu sót, vi phạm như kết luận đã nêu; đồng thời tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý nghiêm minh đối với tập thể, cá nhân có sai phạm.

Nhã Linh