Địa ốc

Khu du lịch Đôi Dép của Chủ tịch Nam Á Bank bị đề xuất thu hồi

  • Tác giả : Minh Châu (t/h)
Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng vừa kiến nghị thu hồi hơn 3.500m2 đất ở thuộc 25 thửa đất của ông Trần Ngô Phúc Vũ - Chủ tịch HĐQT Nam Á Bank và bà Lê Uyên Phương vì sử dụng đất không đúng mục đích.

Ngày 8/5 vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo các sở ngành xử lý vi phạm liên quan đến thửa đất 3.500m2 đất ông Ngô Trần Phúc Vũ và bà Lê Uyên Phương cho khu du lịch sinh thái Đôi Dép nằm ở xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc thuê.

Trước đó, ngày 16/4/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Lâm Đồng đã gửi văn bản số 206/BC-STMT đến UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả rà soát việc thực hiện Kết luận số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ đối với dự án Khu du lịch sinh thái và dịch vụ lưu trú tổng hợp (gọi tắt là: dự án Khu du lịch sinh thái Đôi Dép; tên thương mại: Tea Resort Bảo Lộc hoặc Resort Đôi Dép Bảo Lộc) của Công ty Cổ phần Sandals tại xã Lộc Nga, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cho biết, Kết luận số 929/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ xác định, Công ty Sandals đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ở, đất nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép tại xã Lộc Nga.

Theo Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng, khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích 46.491m2 (gồm 42.795m2 đất nông nghiệp và 3.596m2 đất ở nông thôn) thuộc 25 thửa đất của ông Trần Ngô Phúc Vũ và bà Lê Uyên Phương đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khu du lịch sinh thái Đôi Dép

Sau khi diện tích đất nêu trên được phê duyệt quy hoạch để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái Đôi Dép, chủ sử dụng đất đã tiến hành xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích 42.795m2 đất nông nghiệp nêu trên.

Đến ngày 4/12/2019, Công ty Sandals đã thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, thuê quyền sử dụng đất và được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh xác nhận tại trang 4 toàn bộ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (công ty thuê lại theo diện tích trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Vũ, bà Phương); nhưng diện tích thực tế theo đo đạc mà công ty đang thuê lại và sử dụng là 41.691m2 (gồm 3.596m2 đất ở nông thôn và 37.995m2 đất thương mại dịch vụ).

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở TN&MT hướng dẫn, đôn đốc người sử dụng đất, chủ đầu tư thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Đôi Dép khẩn trương hoàn thành thủ tục pháp lý về đất đai đối với diện tích 3.596m2 đã sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục.

KDL của Công ty SanDals có gần 3.600m2 đất vi phạm

Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cũng cho rằng, trường hợp Công ty SanDals thuê quyền sử dụng đất từ cá nhân thì cá nhân phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trước khi thực hiện thủ tục cho Công ty SanDals thuê quyền sử dụng đất theo quy định.

Do đó, việc sử dụng đất không đúng mục đích từ đất ở sang đất thương mại dịch vụ cho Công ty Sandals thuê để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Đôi Dép, đến nay chưa lập thủ tục đăng ký biến động đất đai là vi phạm quy định.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 03/2024, Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng đã có 05 văn bản gửi Công ty SanDals để đôn đốc, hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, đến nay việc đăng ký biến động đối với 3.596m2 đất ở sang đất thương mại dịch vụ thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Đôi Dép vẫn chưa thực hiện.

Để xử lý dứt điểm nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ, Sở TN&MT đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, chỉ đạo TP. Bảo Lộc có trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Lập thủ tục thu hồi đất đối với diện tích 3.596m2 đất ở (thuộc một phần các thửa đất: số 230, 232, 233, 229 tờ bản đồ số 8; số 143, tờ bản đồ số 9; số 20, 39, 62, 36, 63 tờ bản đồ số 12) của cá nhân đã sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Đôi Dép tại xã Lộc Nga của công ty Sandals. Trường hợp không chấp hành thì có biện pháp cưỡng chế, xử lý theo thẩm quyền và theo quy định.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Sandals có mã số thuế là 5801323932, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 20/10/2016 và ngày thay đổi thông tin gần nhất là 31/01/2024. Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại số 148/22 đường Lê Hồng Phong, Phường 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; hiện người đại diện pháp luật là Phạm Hoàng Bảo Nhung (TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Giám đốc là Võ Thị Tam Dân.

Minh Châu (t/h)