Thời sự

Hơn 500 vụ phá, lấn chiếm đất rừng trái phép với diện tích hơn 360 ha

  • Tác giả : Anh Phạm
Lâm phần do Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) quản lý chỉ trong vòng gần 3 năm đã xảy ra đến 524 vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép với diện tích 360,57ha.

Ngày 01/11, nguồn tin cho biết, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh về việc tình hình phá rừng trái pháp luật xảy ra trên lâm phần do Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm quản lý.

Cụ thể, trong thời gian từ năm 2020 đến 30/6/2022 tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm xảy ra 524 vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép với diện tích 360,57ha.

Hơn 360 ha rừng bị phá, lấn chiếm trong lâm phận Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm.

Hơn 360 ha rừng bị phá, lấn chiếm trong lâm phận Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm.

Diện tích rừng bị phá tại khu vực công ty lâm nghiệp nói trên quản lý chủ yếu là rừng tự nhiên nghèo, nghèo kiệt và rừng tự nhiên tái sinh các loài cây như dầu, cà chít, chiêu liêu, tạp…

Đáng chú ý, bên cạnh các vụ việc đã xác định được đối tượng vi phạm để xử lý thì vẫn còn có 459 vụ không xác định được đối tượng vi phạm nên chưa được xử lý dứt điểm.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk: Hiện, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng,... trên lâm phần Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm quản lý vẫn để xảy ra phổ biến. Vị trí rừng bị phá trái pháp luật mà cơ quan chức năng kiểm tra nằm gần sát ngay bên đường tuần tra bảo vệ rừng, có dấu hiệu bao chiếm đất dọc theo mặt đường nhưng công ty chưa có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả.

Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, xẩy ra tình trạng nói trên là do Hạt Kiểm lâm Cư M’gar chưa tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành, tổ chức chốt chặn để kiểm tra, xử lý các hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật.

Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm không đủ lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, theo báo cáo của đơn vị hiện nay chỉ có 9 biên chế quản lý bảo vệ rừng. Ngoài ra, sự phối hợp giữa các ngành chức năng, chính quyền địa phương và chủ rừng còn thiếu đồng bộ, chưa quyết liệt và chưa tạo được sức mạnh để bảo vệ rừng.

Anh Phạm