Trong nước

Phá rừng ở Lâm Đồng: Yêu cầu tạm đình chỉ công tác 2 chủ tịch xã

  • Tác giả : Phúc Nguyên
Liên quan đến vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn huyện Bảo Lâm, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Bảo Lâm tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND 2 xã Lộc Phú và Lộc Ngãi.

Ngày 21/7, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Văn bản hỏa tốc về việc Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Bảo Lâm khẩn trương điều tra xử lý vụ việc phá rừng bằng hình thức đổ hóa chất tại các Tiểu khu 613 (xã Lộc Phú) và Tiểu khu 614 (xã Lộc Ngãi).

Thân cây thông bị bơm hoá chất đầu độc tại Tiểu khu 613 (xã Lộc Phú) và Tiểu khu 614 (xã Lộc Ngãi).

Thân cây thông bị bơm hoá chất đầu độc tại Tiểu khu 613 (xã Lộc Phú) và Tiểu khu 614 (xã Lộc Ngãi).

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Bảo Lâm tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND 2 xã Lộc Phú và Lộc Ngãi để kiểm tra, xem xét làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị UBND các huyện, TP Đà Lạt và TP Bảo Lộc chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp xã và cơ quan chức năng có liên quan, tập trung tăng cường kiểm tra, tuần tra rừng, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng; khẩn trương rà soát hồ sơ vi phạm để xử lý theo quy định; đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nếu để xảy ra các vụ vi phạm nổi cộm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng mà không kịp thời phát hiện; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Trước đó, trên địa bàn huyện Bảo Lâm đã xảy ra vụ phá rừng bằng chất hoá học, hơn 250 cây thông bị đầu độc tại rừng thông thuộc tiểu khu 613 (xã Lộc Phú) và Tiểu khu 614 (xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm).

Ngày 19/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Bảo Lâm điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm vụ việc./.

Phúc Nguyên