Doanh nghiệp

HDBank tăng tiện ích cho khách hàng hệ sinh thái với Ngân hàng số 24/7

  • Tác giả : Nhật Tâm
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 2/9, cùng Phòng vé hiện đại Vietjet và điểm giao nhận hàng hoá chuyển phát nhanh Swift 247, HDBank đã ra mắt Khu vực Ngân hàng số 24/7.

<div> <p style="text-align: justify;"><em>Ban l&atilde;nh đạo HDBank cắt băng khai trương Khu vực Ng&acirc;n h&agrave;ng số 24/7 tại 60A Trường Sơn, phường 2, quận T&acirc;n B&igrave;nh, TPHCM.</em></p> <p style="text-align: justify;">Điểm giao dịch Ng&acirc;n h&agrave;ng số HDBank đặt tại 60A Trường Sơn, phường 2, quận T&acirc;n B&igrave;nh, TPHCM, hỗ trợ mọi giao dịch cho kh&aacute;ch h&agrave;ng mua v&eacute; m&aacute;y bay v&agrave; thực hiện c&aacute;c giao dịch t&agrave;i ch&iacute;nh theo nhu cầu thường ng&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Tại Khu vực, b&ecirc;n cạnh Ph&ograve;ng v&eacute; hiện đại của Vietjet Air gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng thực hiện check-in online v&agrave; chọn chỗ ngồi khi bay h&atilde;ng Vietjet, Kiosk Ng&acirc;n h&agrave;ng số 24/7 HDBank sẽ hỗ trợ c&aacute;c giao dịch: Chuyển khoản, thanh to&aacute;n c&aacute;c loại h&oacute;a đơn sinh hoạt h&agrave;ng ng&agrave;y (điện, nước, điện thoại, internet, truyền h&igrave;nh c&aacute;p) hay thanh to&aacute;n v&eacute; m&aacute;y bay, v&eacute; t&agrave;u hỏa, trả c&aacute;c khoản vay, dịch vụ thẻ, chọn đặt v&agrave; thanh to&aacute;n v&eacute; m&aacute;y bay của hơn 30 h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng nội địa v&agrave; quốc tế&hellip;</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/03/ngan-hang-so-24-7-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">C&ugrave;ng Khu vực Ng&acirc;n h&agrave;ng số HDBank 24/7, Vietjet khai trương Ph&ograve;ng v&eacute; hiện đại v&agrave; Swift 247 ra mắt điểm giao nhận h&agrave;ng ho&aacute; chuyển ph&aacute;t nhanh đầu ti&ecirc;n tại Việt Nam.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, qua m&aacute;y CRM th&ocirc;ng minh <em>(Cash Recycle Machine &ndash; M&aacute;y nạp r&uacute;t tiền tự động)</em>, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể thực hiện r&uacute;t tiền mặt, nộp tiền, chuyển khoản 24/7, thanh to&aacute;n thẻ t&iacute;n dụng... theo nhu cầu.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c giao dịch tại Ng&acirc;n h&agrave;ng số 24/7 HDBank đều được đảm bảo an to&agrave;n, bảo mật, tốc độ xử l&yacute; ch&iacute;nh x&aacute;c, nhanh ch&oacute;ng, r&uacute;t ngắn thời gian. Đồng thời, kh&aacute;ch h&agrave;ng được Trợ l&yacute; ảo (chatbot) sử dụng c&ocirc;ng nghệ AI (tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo) hay Dịch vụ Call Center 24/7 với hotline 19006060 hỗ trợ trực tuyến 24/7. Nh&acirc;n vi&ecirc;n HDBank cũng t&uacute;c trực trong giờ l&agrave;m việc h&agrave;nh ch&iacute;nh để hướng dẫn, tư vấn tại chỗ.</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/03/ngan-hang-so-24-7-2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">Kh&aacute;ch h&agrave;ng trải nghiệm giao dịch.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Mang đến những trải nghiệm Lifestyle &ndash; Bank v&agrave; gia tăng gi&aacute; trị, tiện &iacute;ch cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng c&aacute;c dịch vụ trong hệ sinh th&aacute;i đa dạng của m&igrave;nh, sau lễ ra mắt, m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y sẽ tiếp tục được HDBank nh&acirc;n rộng.</p> </div>

Nhật Tâm