Địa ốc

Hà Nội chọn chủ đầu tư cải tạo chung cư cũ theo 3 hình thức

  • Tác giả : Quang Vững
(khoahocdoisong.vn) - Hà Nội sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện cải tạo chung cư cũ theo 3 hình thức gồm: Các chủ sở hữu thống nhất lựa chọn, đấu thầu lựa chọn, Nhà nước thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách.
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Theo đó, thành phố sẽ hoàn chỉnh Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; xây dựng và ban hành Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn 2021 - 2025 đối với các chung cư cũ đã có kết quả kiểm định để triển khai thực hiện quy trình tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án đầu tư.

Đồng thời, xây dựng và ban hành Kế hoạch và bố trí nguồn vốn ngân sách lập các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tổng mặt bằng, đề án quy gom theo 3 mô hình cấp độ: Khu chung cư cũ (quy mô lập quy hoạch chi tiết > 2ha); Nhóm chung cư cũ (quy mô lập tổng mặt bằng < 2ha); Tập hợp các chung cư cũ độc lập, đơn lẻ (quy mô lập tổng mặt bằng nhà đơn lẻ và đề án nghiên cứu quy gom tái định cư tại chỗ trên địa bàn phường, quận). Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: quy định 03 hình thức lựa chọn, gồm: Các chủ sở hữu thống nhất lựa chọn, đấu thầu lựa chọn, Nhà nước thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách.

Theo thống kê, tại thời điểm năm 2020, trên địa bàn Thành phố có khoảng 1.579 chung cư cũ (bao gồm khoảng 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư và khoảng 306 chung cư cũ độc lập, đơn lẻ) chủ yếu được xây dựng từ những năm 1960 - 1994 (một số ít nhà xây dựng trước năm 1954) tập trung chủ yếu tại các quận nội thành và nội đô lịch sử.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, từ năm 2007 đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 18 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng (trong đó, có 2 nhà nguy hiểm cấp D), 14 dự án đang triển khai. Các dự án đã hoàn thành thực hiện theo 3 mô hình: Mô hình sử dụng nguồn vốn ngân sách; Mô hình sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách có sự hỗ trợ từ thành phố và mô hình sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Theo sở này, khó khăn, vướng mắc khi cải tạo xây dựng lại chung cư cũ chủ yếu do: Nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp; việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo cơ chế, chính sách của Thành phố chưa được người dân đồng thuận, nhất là các hộ ở tầng 1.

Bên cạnh đó, việc cải tạo xây dựng mới từng nhà chung cư cũ trên vị trí cũ của từng tòa nhà dẫn đến không thể thực hiện quy hoạch chỉnh trang đô thị toàn khu, không khai thác được không gian đô thị và hệ thống giao thông cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đô thị.

Quang Vững