Thời sự

Đối tượng chính sách được nhận quà Tết 2024

  • Tác giả : ThS.LS Trần Kim Thọ
Chủ tịch nước có Quyết định số 1583/QĐ-CTN ngày 26/12/2023  về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. 

Hỏi: Tôi biết Chủ tịch nước có quà Tết cho những đối tượng chính sách nhưng không rõ ai được hưởng và ở mức nào?

Nguyễn Thế Hoàng (Hà Nội)

Tổng số người có công với cách mạng được tặng quà của Chủ tịch nước trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là gần 1,47 triệu người.Tổng số người có công với cách mạng được tặng quà của Chủ tịch nước trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là gần 1,47 triệu người.

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được Căn cứ theo Quyết định số 1583/QĐ-CTN ngày 26/12/2023 của Chủ tịch nước, về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Quà tết của Chủ tịch nước cho người có công với cách mạng bao gồm:

Đối tượng được nhận mức quà 600.000 đồng gồm người có công với cách mạng:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Đối tượng được nhận mức quà 300.000 đồng gồm người có công với cách mạng:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Đại diện thân nhân liệt sĩ.

- Người thờ cúng liệt sĩ.

ThS.LS Trần Kim Thọ (Liên đoàn Luật sư TP Hà Nội)

ThS.LS Trần Kim Thọ