Tài chính số

Duyệt khung chính sách về bồi thường Dự án Đầu tư xây dựng cầu qua sông Gành Hào

KINH TẾ

Theo Công văn 636/TTg-CN ngày 22/7/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng cầu qua sông Gành Hào.

VinFast và IRONMAN công bố hợp tác toàn cầu

Doanh nghiệp

VinFast trở thành Đối tác Tên (Naming Rights partner) - đối tác cấp cao nhất đầu tiên của chuỗi giải IRONMAN Mỹ từ năm 2022.