Giáo dục

Danh sách các trường đại học được cấp chứng chỉ ngoại ngữ

  • Tác giả : Mai Khôi
(khoahocdoisong.vn) - Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố danh sách các đơn vị được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.

Theo đó, có 16 trường đại học (ĐH) được phép cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (tiếng Anh), gồm Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng; ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Vinh, Học viện An ninh nhân dân, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, Trường ĐH Trà Vinh, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Tây Nguyên.

Có 135 trường đại học, học viện; 46 sở giáo dục - đào tạo được phép cấp chứng chỉ ứng dụng thông tin. Có thể tra danh sách tại đây.

5 trường đại học được phép cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ; chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ gồm: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng; Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế; Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội; Tường ĐH Sư phạm TP.HCM; ĐH Thái Nguyên.

9 trường được phép cấp chứng chỉ tiếng Việt dùng cho người nước ngoài: Trường ĐH Cửu Long; Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội; Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2; Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng; Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên; Trường Hữu Nghị T78; Trường Hữu nghị 80.

Mai Khôi