Gia đình mới

Công nghệ bảo quản nhãn tươi lâu

Hỏi: Tôi xin hỏi có công nghệ nào bảo quản được quả nhãn tươi lâu không?

Hoàng Xuân Minh (Hà Nội)

TS Phạm Xuân Liêm, Viện nghiên cứu hợp tác khoa học kỹ thuật châu Á – Thái Bình Dương: Để bảo quản nhãn tươi lâu, người ta tiến hành phun chất điều hòa sinh trưởng GA3 có nồng độ 60 ppm kết hợp với α-NAA 40 ppm ở giai đoạn rụng trái sinh lý lần 2 (trước thu hái truyền thống 1 tháng), cải thiện màu sắc vỏ trái nhãn, tăng tỷ lệ giữ trái trên cây, tăng khối lượng, kích thước trái do đó làm năng suất của cây trồng đạt 120 – 130% so với đối chứng.

Sau đó, trước thời gian thu hái truyền thống khoảng 7 – 10 ngày phun AVG (Retain) ở nồng độ 830 ppm giúp làm chậm thời gian thu hoạch so với đối chứng khoảng 10 ngày. Sau khi thu hái được làm lạnh bằng nước lạnh trong 2 phút, vận chuyển về nơi tập kết, xử lý sơ bộ, sau đó được nhúng trong hỗn hợp dung dịch PAG 0,1% kết hợp với acid oxalic 0,2% trong thời gian 2 phút rồi để ráo và bao gói trong túi LDPE có đục lỗ 1% diện tích túi (đường kính lỗ 4 mm) sẽ bảo quản nhãn tươi ngon như vừa hái từ 5-7 ngày.

PV (ghi)