Môi trường

Cơ chế ngăn khí độc của lò đốt rác thải

Những chiếc lò đốt rác thải thế hệ cũ thường thải ra dioxin và furan, là sản phẩm phụ của phản ứng cháy. Chất thải này rất độc đối với con người.

Hỏi: Cơ chế nào để khi đốt rác, lò đốt không thải ra khí độc?

Nguyễn Bích Hồng (Thái Nguyên)

Ông Trịnh Đình Năng (Sông Cầu, Bắc Cạn), tác giả sáng chế lò đốt rác không khí độc: Những chiếc lò đốt rác thải thế hệ cũ thường thải ra dioxin và furan, là sản phẩm phụ của phản ứng cháy. Chất thải này rất độc đối với con người. Muốn bảo vệ được môi trường thì phải xử lý chất thải này, phải tạo ra môi trường đốt không hình thành chất đó hoặc không để cho nó có môi trường hình thành.

Quy luật của chất thải độc hại này là sau 5 giây, với nhiệt độ trên 3000C khi thải ra môi trường, sẽ kết hợp với oxy tạo ra dioxin và furan. Muốn không tạo thành khí độc phải nghiên cứu làm sao để hạ nhiệt cực nhanh trong khoảng 1 giây. Hạt bụi và hạt khí trong lò muốn đi ra khỏi cửa là phải chạm vào nhau ở kích cỡ nanomet. Khi chạm vào nhau thì chúng hấp thụ, không tạo ra khí độc.

PV (ghi)