Địa ốc

Chấm dứt hoạt động Dự án Trường quay phim cổ trang Việt Nam

  • Tác giả : BA
(khoahocdoisong.vn) -  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Trường quay phim cổ trang Việt Nam do Công ty CP Việt Nam Tinh Hoa thực hiện.
Chấm dứt hoạt động Dự án Trường quay phim cổ trang Việt Nam.

Chấm dứt hoạt động Dự án Trường quay phim cổ trang Việt Nam.

Lý do chấm dứt hoạt động bởi dự án chậm tiến độ 1 năm 6 tháng. Dự án không được UBND tỉnh xem xét gia hạn thời gian thực hiện theo đề xuất của nhà đầu tư tại văn bản số 5029/UBND-XD4 ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở đó, Sở KH&ĐT Quảng Ninh yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2067851010 cấp ngày 8/7/2016 chấm dứt hiệu lực kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư có hiệu lực. 

BA