Thời sự

Cấp ngân sách cho cán bộ, công chức học ngoại ngữ

  • Tác giả : Hồng Nhung
(khoahocdoisong.vn) - Mục tiêu đến hết năm 2025, 50% cán bộ, công chức ở Trung ương, 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”.

Mục tiêu là đến hết năm 2025, 50% cán bộ, công chức ở Trung ương (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) và 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên.

20% cán bộ, công chức xã và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên.

Nguồn kinh phí thực hiện đề án được bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn tài chính huy động hợp pháp khác.

Được biết, hiện nay trong việc tuyển dụng công chức, có yêu cầu có chứng chỉ ngoại ngữ lẫn tin học văn phòng. Nhưng các thông báo tuyển dụng này đặt yêu cầu ngoại ngữ chỉ từ cấp 2 trở lên.

Hồng Nhung