Khoa học & Công nghệ

C&E phối hợp với Rikolto thực hiện dự án “Thành phố thực phẩm thông minh”

  • Tác giả : Hà Thu
(khoahocdoisong.vn) - Trung tâm Phát triển sáng kiến cộng đồng và môi trường (C&E), một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã phối hợp với Rikolto (tổ chức phi chính phủ của Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam) thực hiện dự án “Thành phố thực phẩm thông minh”.

Theo đó, để góp phần hỗ trợ Chính phủ Việt Nam, Rikolto, tổ chức phi chính phủ của Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam đã đưa chương trình “Thực phẩm an toàn, bổ dưỡng học đường” vào chương trình hoạt động của mình trong năm 2021 và giai đoạn 2022 - 2026. “Thực phẩm an toàn, bổ dưỡng học đường” là một trong những hợp phần chủ chốt trong Chương trình “Thành phố thực phẩm thông minh” đang được Rikolto thực hiện tại 9 thành phố trên thế giới.

Mục tiêu của dự án xây dựng mô hình trường điểm về chế độ dinh dưỡng lành mạnh, an toàn và bổ dưỡng trong các bữa ăn của học sinh để làm nơi học tập chia sẻ kinh nghiệm nhân rộng và khuyến nghị chính sách liên quan ở các cấp.

Đồng thời, nâng cao nhận thức người dân về cung cấp thực phẩm an toàn và bổ dưỡng trong khi giảm tác động tiêu cực tới môi trường, biến đổi khí hậu và mang lại lợi ích cho học sinh, sinh viên, cũng như những nhà sản xuất và đặc biệt là nông hộ nhỏ - tác nhân trọng tâm trong hệ thống thực phẩm bền vững này.

Hà Thu