Khoa học & Công nghệ

Liên hiệp Hội Lạng Sơn: Phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp

  • Tác giả : Hà Thu
(khoahocdoisong.vn) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn (Liên hiệp Hội) vừa tổ chức các Hội nghị phổ biến kiến thức về khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp nhằm góp phần thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030.

Đây chính một trong những nhiệm vụ do UBND tỉnh Lạng Sơn giao cho Liên hiệp Hội thực hiện trong năm 2021. Mục đích của Hội nghị nhằm bổ sung kiến thức cho bà con nông dân để áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông lâm nghiệp, tăng năng suất cây trồng, hiệu quả lao động trong nông lâm nghiệp.

Bên cạnh việc phổ biến kiến thức về khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, tại các Hội nghị này cũng nâng cao nhận thức cho bà con nông dân về kinh tế số, những lợi ích của việc ứng dụng kinh tế số vào trong cuộc sống cũng như trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.

TS Hoàng Văn Páo, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp Hội cho biết: Liên hiệp Hội sẽ tiếp tục đề xuất với UBND tỉnh giao cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ phổ biến kiến thức về khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp cho bà con nông dân tại một số xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.

Hà Thu